Protopopiatul Ortodox Sighişoara IPS Irineu

Dragii noştri cititori şi prieteni,

Pr. dr. Protopop Ovidiu Dan Pr. Protopop Ovidiu Dan

Sunt locuri în care istoria, fie „este grea ca o cruce”, fie înseamnă „rafinament şi eleganţă”, fie nu se mai lasă dusă şi, plutind straniu pe deasupra iureşului cotidian, ne îmbracă imaginaţia cu veşmântul sacru al contemplaţiei, credinţei şi frumuseţii creştine. Asta este, dacă vreţi, istoria din vremea aceea, dar şi recentă a Sighişoarei, pe de o parte. Altcum, internetul (şi, implicit, site-ul unei entităţi), una din formele atotprezente ale comunicării în acest ev cyber spaţializat, poate fi, şi un breviar pentru redescoperirea, prezentarea şi păstrarea tainei timpului, ca destin în Protopopiatul Sighişoarei.

În ce ne priveşte, iată, în înţelepciunea Sa, Dumnezeu a înfrăţit la Sighişoara, acest plai votiv al neamului, ceea ce emoţionează cu ceea ce durează. Şi aşa, oraşul nostru a fost să fie cetatea-mit în care, ca indicativ, în încrustare şi semne blazonice, destinul a împreunat în chip ales darul cerului cu darurile omului şi zestrea timpului. Aşadar, despre Sighişoara – Protopopiatul Sighişoara vorbim şi se vorbeşte ca despre locul binecuvântat de Dumnezeu, răsfăţat şi înnobilat de istorie, plămădit, crescut, înfrumuseţat, iubit, apărat şi cântat de neamuri. De neamul românesc prin excelenţă, dar şi de neamurile-frate, pe care timpul şi timpurile le-au pribegit şi, apoi, le-au sălăşluit să dureze în veci cu noi. Şi, pentru că-i este numele renume, este căutat şi admirat şi de neamuri din cele patru vânturi.

Site-ul Protopopiatului nostru este deschidere, dorire de întâmpinare şi întâlnire, în paradisul gândului, în rândurile şi printre rândurile lui; este azi „splendoare şi minune”. Tocmai pentru că, din dorinţa dintotdeauna a omului de a-şi cunoaşte aproapele de departe, de a face să treacă altfel, de a înveşnici „timpul fecund şi inspirator”, de a transmite semenilor săi, un semn, un gând, un surâs, un îndemn, „s-au născut (se nasc) clipe, gesturi şi pagini pe cât de delicate, pe atât de nepieritoare în frumuseţe”.

© Copyright Protopopiatul Ortodox Sighişoara