Parohia Agrişteu Icoana

PAROHIA ORTODOXĂ AGRIŞTEU

Istoricul comunităţii parohiale

Numele parohiei şi a protopopiatului de care aparţine. Parohia Ortodoxă Română Agrişteu, are hramul „Naşterea Domnului Iisus Hristos” şi face parte din Protopopiatul Ortodox Român Sighişoara, judeţul Mureş.
Numele localităţii (toponimie). Agrişteu, mai demult Agriştin (în maghiară Egrestő, Kisegrestő, în germană Erlenwald, Erlendorf, Ajreschteln, Agreschteln) este o localitate în judeţul Mureş, Transilvania, România. Prima dată apare în documente sub numele de Egrustw în anul 1325, în anul 1344 apare sub numele de Egrestew, în 1407 de Egresteu, în 1587 de Egresteo, iar în 1607 sub numele de Kis Egrestö (Agrişteul Mic).

Pe raza localităţii Agrişteu, există trei situri arheologice:

- „Păşune”, de aici provin fragmente ceramice atipice, de culoare roşie, fine, bine arse, cu apucături perforate, atribuite epocii neolitice şi făcând parte din cultura Petreşti.
- „Dealul Cetăţii” (Várdomb), este o aşezare a culturii Coţofeni, situată în NV de satul Agrişteu, la circa 2,3 Km, pe malul stâng al râului Târnava Mică.
- „Sub Dealul Cetăţii”. De pe terasa plană, protejată natural spre N-NE de albia râului Târnava Mică, au fost recoltate fragmente ceramice din cultura Coţofeni, epoca fierului, epoca romană şi postromană.


Istoricul bisericii parohiale

Biserica de piatră, a fost construită între anii 1936-1940 de către vrednicul de pomenire, preotul Ioan Şelaru. Bătrânii spun că fiecare familie a contribuit la zidirea noii biserici cu valoarea a două perechi de boi.
Biserica este construită în formă de cruce, având lungimea de 23 m, lăţimea de 8,50 m, iar în zona absidelor lăţimea este de 13,10 m.

Pronaosul are o lungime de 3 m, lăţimea 8,50 m. Este compus din: pridvorul de intrare, o cameră alăturată pentru aprins lumânări şi o scară de urcare în cafas. Are o turlă centrală şi două laterale mai mici.

Naosul are o lungime de 14 m, are două abside laterale cu deschidere de 4,3 m X 2,3 m. Tavanul naosului este în formă de boltă semirotundă înaltă de 12 m. În partea din faţă, între abside, este cupola înaltă de 15 m.

Sfântul Altar are o lungime de 5,2 m, o lăţime de 7,5 m. Este în formă octogonală, ca şi absidele laterale.

Biserica este construită din cărămidă, structura bolţilor şi a acoperişului este din lemn, iar acoperişul este din tablă zincată.
Pictura a fost realizată de către pictorul Adrian Ignat, între anii 2010-2011, folosind „tehnica acryl”, lucrare coordonată de vrednicul Preot Ionel Pop.
Biserica a fost sfinţită doar în 25 septembrie 2011, de către Înaltpreasfinţitul Părinte Arhiepiscop Irineu, eveniment la care a participat întreaga suflare a satului şi tare mulţi pelerini din comunele învecinate.

Şirul preoţilor parohi. Şirul preoţilor slujitori cunoscuţi, începe cu anul 1824: Preotul Vasile Popa (1812-1832); Preotul Vasile Popoviciu (1832-1836); Mihail Nagy, a administrat parohia între anii 1836-1848; Preotul Ioan Moldovan (1848-1850); Preotul Ioan Pop, capelanul din Hundorf (1850-1881); Preotul Gheorghe Viciu (1881-1922); Preotul Ioan Şelaru, ctitorul noii biserici, (1925-1948); Preotul Pănculescu Gheorghe (1941-1951); Preotul Muică Teodor (1956-1967); Preotul Rădulescu Gheorghe (1967-1968); Preotul Stângaciu Gheorghe (1968-1969); Preotul Tudoran Ioan (1969-1970); Preotul Galdea Nicolae (1970-1977); Preotul Puiu Alexandru (1979-1989). Din anul 1990 păstoresc eu netrebnicul preot Ionel Pop.

Cântăreţi şi epitropi de seamă. Între anii 1906-1966 este amintit cântăreţul Alexandru Costea, iar între anii 1966-1996, cântăreţii Ioan Dragoş şi Alexandru Nemeş.

Cimitirul

Este situat pe raza localităţii Agrişteu, cu o suprafaţă totală de 70 ari, în formă dreptunghiulară. Menţionăm că în cimitir a existat o biserică de lemn datată din anul 1661-1663, în care s-a slujit până în anul 1950. Vechea biserică de lemn a fost demolată în anul 1950 fiind într-o stare de degradare avansată.

Activităţi culturale şi filantropice în trecut

Parohia, prin preotul paroh, colaborează cu ASTRA, Despărţământul „Teodor Muică”, Sângeorgiu de Pădure , participând la unele activităţi culturale ale acesteia. Biblioteca parohială este formată din publicaţiile mai importante ale Bisericii Ortodoxe Române. Organizăm, împreună cu credincioşii, câteva pelerinaje la mănăstirile mari din ţară.

Sprijinim cu tare mult drag lucrarea filantropică ce se desfăşoară la Sighişoara, în cadrul celor două centre sociale ce-şi desfăşoară activitatea sub auspiciul Bisericii Ortodoxe. Răspundem prompt la toate solicitările de ajutor, în situaţii dificile, făcute de către sfânta noastră Arhiepiscopie.

Profilul actual al parohiei

Astăzi parohia Agrişteu este parohie misionară, având doar 23 de familii, cu 53 de suflete de români ortodocşi la care se adaugă 59 de familii de etnie rromă, cu 248 de suflete.
În ceea ce priveşte activitatea filantropică, am ajutat unele familii nevoiaşe cu zidirea unor căsuţe modeste. În colaborare cu „Alfa Transilvană” am adus haine şi pentru cei mici şi pentru cei mari, iar uneori chiar alimente.

Pe plan cultural, în trecut am organizat mici concerte de colinde.

Pe plan pastoral-misionar, am fost pe la unele mănăstiri în pelerinaj, iar hramul bisericii noastre este de mare anvergură, participând sute de credincioşi, venind de pretutindeni.

Datele de contact ale parohiei

Sat Agrişteu, nr. 76, comuna Bălăuşeri, judeţul Mureş, telefon 0786052313

Surse bibliografice
  • - Györffy, Az Árpád-kori. III. 552
  • - Kovács, Magyar ref. templomok. I. 203-204
  • - Lazăr, Valeriu, Repertoriu arheologic al judeţului Mureş, Târgu Mureş, Casa de Editură Mureş, 1995.
  • - Suciu, Coriolan, Dicţionar Istoric.

Galerie foto

Preot Ionel Pop - Iconom Stavrofor Preot Ionel Pop

Data naşterii: 20.07.1963
Localitatea: Târgu Lăpuş
Judeţul: Maramureş
Stare civilă: necăsătorit
Studii:
- Seminar Teologic Cluj (1986)
- Facultatea de Teologie Sibiu (1994)
Hirotonit preot: 09.09.1986
Rang bisericesc: Iconom Stavrofor
Telefon: 0786052313

© Copyright Protopopiatul Ortodox Sighişoara