Parohia Apold Parohia Apold

PAROHIA ORTODOXĂ APOLD

Istoricul comunităţii parohiale

Parohia Ortodoxă Română Apold este în jurisdicţia Protopopiatului Ortodox Român Sighişoara, Judeţul Mureş, Arhiepiscopia Ortodoxă Alba Iulia.
Localitatea este menţionată în documente, începând cu anul 1309 în forma Apoldia, Apold (1337), Trapolden (1488), Trapoldia, Trapold (1512), Trappolden (1532), Apoldu (1850), Apold (1854) . În opinia lui Michael Lautner , numele satului Apold derivă din termenul Affoltra (măr) provenit din limba germană veche.
Nicolae Drăgan derivă numele satului din antroponimul Adelbord, cunoscut în toponimia germană.
Altă ştire despre Apold datează din 3 noiembrie 1349 şi se datorează unui document emis la Alba-Iulia de capitlul Bisericii Transilvaniei sub regele Ungariei Ludovic cel Mare.
Comuna Apold, cea mai sudică dintre localităţile jud. Mureş, este situată la graniţa dintre judeţele Mureş, Sibiu şi Braşov, în cadrul Podişului Hârtibaciului de Nord.
În partea de N, Apoldul se învecinează cu oraşul Sighişoara şi cele două comune Albeşti şi Vânători, în partea de E cu comuna Saschiz, în V cu Daneşul, iar în S cu Brădeni, judeţul Sibiu, linia de demarcaţie având o lungime de aproximativ 71.500m. Satele aparţinătoare comunei Apold sunt Şaeş, Daia şi Vulcan.Istoricul bisericii parohiale

Biserica Ortodoxă Apold, cu hramul „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” a fost construită în anul 1806, nemaiexistând aici altă Biserică.
Anul construcţiei este amintit într-o cerere a credincioşilor de aici, cerere prin care enoriaşii urmăreau să obţină modificarea bisericii existente, aceasta fiind neîncăpătoare. Cererea respectivă a fost respinsă de Uniunea Monumentelor Istorice care menţiona: ,,la raportul cucerniciei voastre privitor la modificarea formei actuale a Bisericii din Apold, vă facem cunoscut că nu se aprobă, ea se va păstra şi întreţine aşa cum este astăzi.
Biserica este aşezată în partea de răsărit a comunei, pe un deal, unde se poate ajunge prin urcarea a 69 de scări de ciment acoperite de ţiglă, fără pereţi laterali. Aceste scări au fost construite în anul 1907 de numiţii Mihai Feder, Mihail Band şi Anton Trif din iniţiativa şi cu cheltuiala credincioşilor din Apold, plecaţi în America la lucru. Numele lor este scris pe o cruce de piatră de la intrarea în Sfânta Biserică. Originalitatea acestor scări a determinat Direcţia Patrimoniului Cultural Naţional să le treacă în evidenţa lucrărilor de creaţie.

Biserica Ortodoxă din Apold este cuprinsă în lista monumentelor istorice aparţinând Patrimoniului Naţional Cultural sub numărul 6775. Biserica este construită în stil roman combinat cu cel bizantin, este clădită din piatră şi cărămidă, iar acoperişul din ţiglă

Planul Bisericii se înscrie în formă de navă şi se compune din altarul poligonal cu o boltă ovaloidă, are o fereastră centrală spre răsărit şi două laterale. Între altar şi naos sunt două arce, sub primul fiind zidul catapetesmei. Naosul este flancat de două arce longitudinale între care stă prinsă o boltă mare, lumina pătrunzând în naos prin câte două ferestre laterale. Pronaosul are o boltă mai mică asemenea celei din sfântul altar şi două arce longitudinale încadrează bolta. Din cerinţe practice, credincioşii au construit în pronaos un podişor de dimensiuni mai reduse, din lemn. Biserica mai are o uşă laterală-sud ce duce pe sub trei arce: două late de câte un metru, iar al doilea de 0,80 m.

Planul Bisericii, cu arcele care pornesc de la înălţimea de 1,50 m longitudinal şi transversal, cu dimensionarea pereţilor bine calculată, dau impresia unei rezistenţe nelimitate. Menţionăm că interiorul Bisericii nu a fost pictat niciodată, fiind doar zugrăvit.

În anul 2009 s-a renovat Biserica în exterior, iar în 2010 s-a parchetat, s-au pus lambriuri şi geamuri noi. Lucrările au fost coordonate de Părintele Alexandru Teofil Băcişor.
Ca obiecte vechi de o deosebită valoare şi care au fost preluate de Direcţia Patrimoniului Cultural Naţional Mureş, amintim:
- Strajnic de Blaj, din anul 1817, cu număr de inventar 246
- Apostol de Blaj, din anul 1814, cu număr de inventar 243
- Minei pe luna octombrie de Buda, din 1804, număr de inventar 167
- Minei pe mai, din anul 1804, cu număr de inventar 162
- Minei pe iunie, din anul 1804, cu număr de inventar 161
- Minei pe aprilie, din anul 1804, cu număr de inventar163
- Minei pe martie, din anul 1804, cu număr de inventar 160
- Penticostar de Sibiu, din anul 1805, cu număr de inventar 148
- Triod de Blaj, din anul 1800, cu număr de inventar 246

Se mai păstrează la casa parohială vechile uşi împărăteşti, care datorită vechimii lor au fost trecute în Patrimoniul Naţional Cultural, având vechimea necunoscută.
Alte obiecte de cult ca: potire, steluţe, cădelniţe, cruci, disc, clopote nu sunt, cele existente fiind de date recente.

În Sfântul locaş au slujit mai multe generaţii de preoţi pe care îi consemnăm în cele ce urmează: Preotul Lazăr Brînduşe – 1822, Preotul Eroftei Gheaja – 1882, Preotul Chirion Munteanu (1928-1940), Preotul Ioan Popa (1941-1945), Preotul Nicolae Bucur (1946-1954), Preotul Băilă Alexandru (1955-1964), Preotul Ironim Moraru (1964-1969), Preotul Gheaja Doru (1970-1975), Preotul Nicolae David (1977-1982), Preotul Alexandru Teofil Băcişor din 1982.Cimitire

Parohia Ortodoxă Apold are în administraţie două cimitire.

Activităţi culturale şi filantropice în trecut

Biserica dispune de o şcoală confesională bine întreţinută, lucrările fiind executate în colaborare cu locuitorii oraşului Diest din Belgia înfrăţiţi cu apolzenii din anul 2000. Aici desfăşurăm, cu sprijinul Consiliului şi Comitetului Parohial diferite activităţi, serbări la marile praznice, întruniri cu fii satului în fiecare an la data de 8 septembrie, catehizări cu copiii de diferite vârste, repetiţii la colinzi cu cei tineri.Profilul actual al parohiei

Ca număr de credincioşi ortodocşi, după ultimul recensământ sunt aproximativ 640 de suflete. În cadrul parohiei desfăşurăm diferite activităţi, vizite la credincioşi, vizităm bolnavii ori de câte ori este nevoie, acordăm ajutoare financiare celor nevoiaşi, participăm la diferite slujbe religioase în parohiile vecine cât şi în alte parohii vacante.
Ca activităţi culturale, în colaborare cu profesorii şcolii gimnaziale, organizăm serbări cu ocazia zilelor importante de peste an. În cadrul activităţilor filantropice organizăm colecte pentru centrele sociale.Datele de contact ale parohiei

Date de contact: Parohia Ortodoxa Apold, nr. 169, Cod poştal:547040, Tel.0265713125

Surse bibliografice
  • - Documente privind istoria României c.Transilvania, veacul XIV.
  • - Drăgan, Nicolae, Românii în sec. IX-XIV.
  • - Edroiu, Nicolae, Apold, studiu monografic, 2003.
  • - Lautner, Michael, Trapold.
  • - Suciu, Coriolan, Dicţionar istoric al localităţilor din Transilvania, vol. 1.

Galerie foto

Preot Alexandru Băcişor Preot Alexandru Băcişor

Data naşterii: 12.02.1954
Localitatea: Saschiz
Judeţul: Mureş
Stare civilă: căsătorit
Copii: 2
Studii: Facultatea de Teologie Sibiu
Hirotonit preot: 25.04.1982
Telefon: 0786052315

© Copyright Protopopiatul Ortodox Sighişoara