Parohia Boiu Parohia Boiu

PAROHIA ORTODOXĂ BOIU

Istoricul comunităţii parohiale

Parohia Ortodoxă Română Boiu face parte din Protopopiatul Ortodox Român Sighişoara. Numele satului este pomenit pentru prima dată documentar în anul 1301 sub numele de Terra Bun sau Possesssio Bun, terra însemnând pământ iar possessio înseamnă posesiune. Se vede că în vremea feudalismului, satul a fost posesiunea unui feudal. Mai târziu, la 1315, apare sub denumirea de” POSSESSSIO AC CILA BUN”, „FLUVIUM KULLEM MAIOREM” adică posesiunea asupra satului Boiu din apropierea râului Târnava Mare. La anul 1341 se numea „VILLA BUYN”, 1482 – BUND, 1490 – BOUN, 1750 – NAGY BOY, 1805 – BOJA Mare, până la forma actuală de Boiu Mare. Şi totuşi, prima atestare documentară rămâne anul 1301 –octombrie-20 –Capitolul Bisericii din Alba Iulia confirmă că voievodul Ladislau şi-a vândut posesiunile sale din Boiu Mare şi jumătate din alte localităţi ale Dejului, Comitelui Nicolae. În „Tabla Imperii Romanii” apărută la Bucureşti în 1969, pagina 28, aminteşte de existenţa localităţii Boiu Mare iar în Repertoriul Arheologic al Transilvaniei ce se află la Institutul de Arheologie şi Istorie din Cluj, se menţionează că Boiu Mare este o veche aşezare dacică pe care s-a altoit una romană.

Localitatea Boiu se află la NE de Sighişoara, la o depărtare de 11 km, cu dealuri domoale ce o despart de satul Şoard la E, la miazănoapte de Uilac, la apus de Jacul Românesc iar la miazăzi, de centrul de comună - Albeşti.Istoricul bisericii parohiale

Biserica actuală este edificată în anul 1884 cu hramul „Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavril”, în timpul păstoririi Preotului Ilie Ioanovici . Înaintea acesteia, pe locul unde se află cimitirul vechi, a fost o altă biserică, construită din bârne de lemn necioplite, anul construirii nu se cunoaşte. În anul 1905 a fost dată spre folosinţă comunităţii din Uilac.

Biserica actuală este monumentală, lucrările de construire au durat 3 ani sub conducerea arhitectului Paul Erest. Biserica are forma de corabie, cu o lungime de 21,47 m, lăţime de 8 m, iar înălţimea până la cornişă de 7,4m. Înălţimea turnului este de 20 m, iar grosimea zidurilor este de 1 m. Biserica a fost edificată cu meşteri locali.

În anul 1938 a fost pictată pentru prima dată în tehnica Tempera de către pictorul Cornel Cenan din Cluj, autorizat de pictorul profesor Arh. Anastasie Demian. Între anii 1967-1968 s-a pictat în tehnica Fresco de către pictorul Toma Condrea din Fundata Bran, după devizul întocmit de Ioan Căzilă din Sibiu. Fondurile pentru executarea lucrărilor au fost strânse din contribuţia credincioşilor, iar ultima restaurare a picturii a fost realizată în perioada păstoririi Preotului Petru Ioan Bleahu.

Obiectele de valoare, au fost, în parte, predate spre conservare la Oficiul pentru Patrimoniul Cultural Naţional: Noul Testament de la Bălgrad – 1648 , Apostol tipărit la Buzău în anul 1743, Octoih – Râmnic – 1750, Predici ale lui Petru Maior (3 volume), Antologhion – 1771, Evanghelie – 1760, Cazanie – 1781.


Şirul preoţilor parohi: Cântăreţi bisericeşti:
Preotul Toma Moldovan (1793-1814)
Preotul Ioan Popovici (1814-1831)
Preotul Ilie Ioanovici (1835-1870)
Preotul Alexandru Ioanovici (1832-1870)
Preotul Ilie Ioanovici (1870-1918)
Preotul Gheorghe Dănilă (1918-1950)
Preotul Dumitru Ionescu (1950-1980)
Preotul Petru Ioan Bleahu 1981- prezent
Traian Ganea
Ioan Dachin
Ioan Cismaş
Tefil Bădeu
Ioan Cismaş Junior


Cimitirul parohial

Cimitirul parohial se întinde pe o suprafaţă de 3,40 ha

Activităţi culturale şi filantropice în trecut

Şcoala de cultură generală de 8 ani a fost edificată în anul 1938, dar şcoala confesională apare edificată în anul 1884 din „Fundaţia Andrei Şaguna”. Biblioteca parohială deţine un număr de 669 volume de cărţi.Profilul actual al parohiei

În parohie convieţuiesc 487 credincioşi împărţiţi în 131 familii întregi şi 88 văduvi.Datele de contact ale parohiei

Parohia Ortodoxă Română Boiu, sat Boiu, nr. 204, judeţul Mureş

Surse bibliografice
  • - Istoricul parohiei – Pr. Dragolea Ioan

Galerie foto

Preot Bleahu Petru - Iconom Stavrofor Preot Bleahu Petru

Data naşterii: 29.06.1948
Localitatea: Giacăş
Judeţul: Sibiu
Stare civilă: căsătorit
Copii: 2
Studii: Facultatea de Teologie Sibiu (1977)
Hirotonit preot: 1974
Rang bisericesc: Iconom Stavrofor
Telefon: 0768052319

© Copyright Protopopiatul Ortodox Sighişoara