Parohia Coroiul Mic Interior biserică

PAROHIA ORTODOXĂ COROIUL MIC

Istoricul comunităţii parohiale

Parohia Ortodoxă Coroiu Mic se află în jurisdicţia Protopopiatului Ortodox Român Sighişoara. Biserica parohială are hramul „Sfânta Treime”.
Satul Coroiu, atestat documentar din 1337 aparţine de comuna Coroisânmartin şi este aşezat pe malul drept al Târanavei Mici. El e străbătut de şoseaua judeţeană Târnăveni-Sovata şi are legături cu calea ferată Blaj-Praid prin halta Coroisânmartin la o distanţă de 2 km.
La apus, la o departare de 2 km se află localitatea Coroisânmartin, reşedinţa comunei, la răsărit comuna Bălăuşeri la 3 km, la miazănoapte după dealurile care îl înconjoară se află satul Văleni la circa 4 km, iar la miazăzi, peste Târnava Mică, la o depărtare de 8 km se află comuna Zagăr.
În timp, satul s-a dezvoltat foarte lent, în raport cu posibilităţile reale oferite de fertilitatea solului şi de posibilităţile reale oferite de aşezarea geografică şi de posibilităţile de comunicare şi conlucrare cu vecinii.
În prezent populaţia satului este îmbătrânită, iar ocupaţia lor principală este agricultura şi creşterea animalelor.Istoricul bisericii parohiale

Existenţa satului şi a parohiei e foarte veche, pierzându-se departe în negura vremilor, aşa cum vechi sunt toate aşezămintele româneşti de pe aceste plaiuri.
Cele mai vechi date despre existenţa parohiei şi a bisericii, le găsim în recensământul sec. al XVIII-lea, astfel: pe timpul lui Inocenţiu Micu Klein la 1733, Coroiu avea o parohie compusă din 100 de suflete, avea o biserică, desigur din lemn si preot, Popa Onea. Nu există însă o casă parohială. În recensământul de la 1760-1762, ordonat de Curtea de la Viena, parohia Coroiu este amintită ca având 28 de familii ortodoxe si 11 familii unite.

Cât de veche a fost biserica de bârne amintită pe timpul lui Inocenţiu Micu Klein nu se ştie. Cert este că la 1830 starea ei era atât de rea, din cauza vechimii, încât nu i s-a putut face nicio reparaţie şi a trebuit să fie demolată. Pe locul ei s-a construit actuala biserică sub păstorirea preotului George Popovici, care se odihneşte în cimitirul din jurul bisericii.
Nu se cunoaşte nici antreprenorul, nici planul după care s-a executat lucrarea. Edificiul este construit din cărămidă şi piatră. Biserica are forma de corabie şi aparţine stilului obişnuit al bisericilor ardelene. Turnul este din cărămidă, simplu, acoperit cu tablă. Bolta este orizontală, din scânduri peste care s-a aşternut tencuiala.<

La început nu exista pictură murală, biserica era împodobită cu icoane, picturi pe lemn sau litografii. Iconostasul era din scânduri, simplu, împodobit cu icoane zugrăvite pe placaj. Între anii 2002-2005 biserica a fost înveşmântată cu pictură în tehnica frescă de către pictorul Adrian Ignat din Sighişoara.
Obiecte de valoare istorică, documentară nu sunt, deoarece arhiva veche s-a pierdut cu ocazia cedării unei părţi din teritoriul Ardealului către Ungaria, când şi satul Coroiu a trecut sub stăpânirea ungurească, sau nu au fost predate la unificare.

Şirul preoţilor parohi
Preoţii care s-au aflat la conducerea parohiei în ordine cronologică sunt următorii: Popa Onea- 1733; Georgiu Popoviciu-1830; Nicolae Popescu: 1848-1876; Petru Comes: 1876-1913; Ioan Pop; Nonic Rusu: 1913-1920; Ieronim Nobili: 1920-1933; Iustin Dulău: 1934-1940; Nicolae Roşca: 1941-1943; Iuliu Moldovan: 1943-1944; Teodor Mivlea: 1945-1948.
De la anul 1948 parohia Coroiu devine filie, iar preoţii care urmează sunt titulari ai parohiilor materne: Ion Pădurean: 1949-1950; Nicolae Muraşan: 1951-1952; Ironim Nobilii: 1953-1954; Teodor Petri: 1954-1964; Traian Lazăr: 1964-1980; V. Lucaci:1980-1993; Vasile Bota: 1993-1995; Andronic Jorz: 1995-1997; Ioan Buda: 1997-2006 în această perioadă filia Coroiu redevine parohie maternă, fiindu-i afiliată comuna Coroisânmartin, Leon Pui: 2006-2007, Ioan Zamora: 2007 - 2016, Petru Bogdan Nilca: 2016 până în prezent.

Cimitirul

Acesta se află în jurul bisericii. Deţine o suprafaţă de 1.400 m2, unde sunt înhumaţi credincioşii din parohie, alături de Preotul Georgiu Popoviciu. În mijlocul cimitirului se găsesc 3 cruci ale unor eroi necunoscuţi.

Activităţi culturale şi filantropice în trecut

Merită să fie amintit faptul că din această parohie a participat o delegaţie compusă din preotul, cântăreţul şi epitropul la o manifestaţie de protest ce a avut loc la Alba Iulia în toamna anului 1917 împotriva încadrării unor parohii româneşti la episcopia ungurească din Hajdudorog, fapt prin care se urmărea deznaţionalizarea acestor fraţi români şi prin biserică.Profilul actual al parohiei

Parohia Coroiu Mic este o parohie misionară fiind alcătuită din doar 80 de credincioşi.
În fiecare seară, de duminică după Vecernie, se ţine cateheză pentru copii şi tineri.
Se efectuează vizite pastorale la credincioşii parohiei, în special la familiile nevoiaşe, la bolnavi şi la cei care se confruntau cu diferite probleme familiale. În postul Crăciunului se organizează cu tinerii program de colinde pe care le susţin în biserică.Datele de contact ale parohiei

Parohia Ortodoxă Coroiu Mic, Str. Principala, nr. 58,547166-Coroi, Judeţul Mureş, Tel: 0786052339

Surse bibliografice
  • - Lazăr, Valeriu, Repertoriul arheologic al judeţului Mures, Casa de Editură „Mureş”, Târgu Mureş, anul 1995.
  • - Voileanu, Mateiu, Să se facă Lumină – Biserica Românilor din Ardeal în veacul al XVIII-lea, Tipografia Arhidiecezană, Sibiu, anul 1926.

Galerie foto

Preot Petru Bogdan Nilca

Data naşterii: 28.11.1986
Localitatea: Târgu Mureş
Judeţul: Mureş

© Copyright Protopopiatul Ortodox Sighişoara