Parohia Daia Troiţă

PAROHIA ORTODOXĂ DAIA

Istoricul comunităţii parohiale

Parohia Ortodoxă Română Daia face parte din Protopopiatul Ortodox Român Sighisoara, judeţul Mureş, Arhiepiscopia Alba Iulia. Biserica parohială are hramul „Schimbarea la faţă”.
Localitatea Daia este amplasată între colinele printre care şerpuieşte valea Şaeşului. Numele Daia, vine de la nemţescul „dale” sau „delle” care se traduce adâncitura.
Satul Daia, din punct de vedere administrativ aparţine comunei Apold, judeţul Mureş şi este aşezat la o altitudine de 507 m deasupra nivelului mării.

La răsărit se mărgineşte cu satele Cloaşterf, Criţ, la miazăzi cu satele Ţeline şi Brădeni, la apus cu comuna Apold, şi satul Vulcan, iar la miazănoapte cu satul Şapartoc şi comunele Albeşti, Vânători şi Saschiz. Analele istoriei vorbesc despre existenţa satului Daia începând cu sec. al XIII-lea. Mărturii istorice care atestă existenţa parohiei Daia găsim în legătură cu comuna Albeşti, anul 1231, când, prin decretul regelui Bela, fiu şi coregentul lui Andrei al II-lea, aminteşte de localitatea “Villam Albe Eclezie”, care avea în jurisdicţie şi comuna Daia. Alte mărturii sunt documente din 7 aprilie 1316 şi din anul 1465, care grăiesc despre existenţa comunităţii din Daia, care se află la 20 km de cetatea Albeştiului. Săpăturile arheologice făcute în raza satului Şaeş în anul 1971, în cadrul cărora s-a descoperit un sarcofag şi o cruce din sec. al XII-lea, grăiesc despre faptul că pe aceste meleaguri existau români, care aveau organizaţie religioasă cristalizată. Începând cu sec. al XVII-lea, odată cu venirea saxonilor, găsim mai multe documente care atestă existenţa satului Daia şi a românilor pe aceste meleaguri.Istoricul bisericii parohiale

Din documente vedem că românii au fost întotdeauna ortodocşi, ei locuiau pe “uliţa românilor”, unde, la capătul ei, pe un versant de deal se află cimitirul vechi în care, pe la anul 1781, se vorbeşte despre existenţa unei biserici de lemn. În timpul păstoririi părintelui Elisei Gherman, biserica veche de lemn din cimitir este demolată.

Între anii 1832-1833, în timpul păstoririi Preotului Ioan Ticuşan, se construieşte, pe cheltuiala credincioşilor, o biserică nouă, mai încăpătoare, mai luminoasă. Biserica a fost construită din piatră şi cărămidă, în formă de corabie. Cutremurul din anul 1916 a afectat grav rezistenţa bisericii, fiind demolată în anul 1928. În anul 1938, în timpul păstoririi Părintelui Ioan Herţioagă, s-a început păstorirea unei alte biserici din piatră şi cărămidă, în mijlocul satului, pe un teren stabil. Lucrarea a fost contractată de către arhitectul Signer din Sighişoara. Construcţia se opreşte sub acoperiş din cauza crizei generate de război. Sub păstorirea Părintelui Dumitru Ciulei, în anul 1941, printr-un efort susţinut al credincioşilor, se duce la bun sfârşit această lucrare a zidirii bisericii celei noi. Biserica este construită în formă de cruce, cu două turle rotunde, interiorul zugrăvit cu motive florale, iar iconostasul este sculptat în lemn de stejar, cu frumoase icoane pictate în maniera bizantină. În timpul păstoririi Părintelui Ioan Boian, în anul 1963, biserica este supusă unei lucrări de raparaţie capitală. Astăzi, biserica se află într-o stare de conservare deosebită prin grija Părintelui paroh Ioan Baboş, care, din contribuţia personală a familiei sale, a conferit bisericii frumuseţea iniţială.

De parohia Daia aparţin urmatoarele carti vechi: Molidcvelnic Alba-Iulia 1689; Cazania Lui Varlam Iaşi 1643, - Penticostar Bucuresti; Psaltire Ramnic; Apostol Bucuresti; Octoic Mic Sibiu; Ceaslov Sibiu 1806. Acestea au fost predate la Oficiul de Patrimoniu Naţional din Târgu Mureş.

Şirul preoţilor parohi: Preotul Elisei Gherman (1781-1831), Preotul Ioan Ticuşan (1832-1853), Preotul Ioan Babes (1853-1888), Preotul Ioan Herţioagă (1888-1938), Preotul Dumitru Ciulei (1938-1961), Preotul Ioan Boian (1961-1971), Preotul Remus Holom (1971-1980) şi Preotul Ioan Baboş 1980-prezent.
Dintre cântăreţii de seamă amintim la loc de cinste pe Zaharie Tomuţa, care o viaţă întreagă şi-a dedicat-o slujirii lui Dumnezeu, cântând la strana bisericii.Cimitirul

În parohia Daia a existat un cimitir vechi după care, din lipsă de spaţiu, s-a înfiinţat un nou cimitir, în apropierea celui vechi.

Activităţi culturale şi filantropice în trecut

Parohia s-a implicat, în timpurile de odinioară, în numeroase şi importante activităţi culturale şi filantropice.Profilul actual al parohiei

În parohia Daia, la aceasta dată există un numar de 103 familii, cu 394 locuitori.
În momentul de faţă, parohia Daia, în parteneriat cu Primăria Apold şi o persoană fizică, desfăşoară lucrări de amenajare a unui Centru social filantropic destinat oamenilor vârstnici, care nu mai au deasupra capului decât pe Dumnezeu şi cerul. Cu tare multă dăruire, de două ori pe an, credincioşii parohiei, în frunte cu părintele, organizează o colectă de alimente pentru susţinerea centrelor sociale ce-şi desfăşoară activitatea sub auspiciul Protopopiatului Ortodox Român Sighişoara. Credincioşii din Daia au o mare disponibilitate spre susţinerea vieţii religioase şi ajutorării semenilor aflaţi în dificultate.Datele de contact ale parohiei

Parohia Ortodoxă Română Daia, sat Daia, nr.190, judeţul Mureş, Telefon: 0766553506

Surse bibliografice
  • - Istoricul Parohiei Daia.
  • - Morar, Ioan, Monografia Satului Daia, Cluj-Napoca 2011.


Galerie foto

Preot Ioan Baboş Preot Ioan Baboş

Data naşterii: 14.06.1954
Localitatea: Saschiz
Judeţul: Mureş
Stare civilă: căsătorit
Copii: 2
Studii: Facultatea de Teologie Sibiu (2015)
Hirotonit preot: 21.11.1980
Telefon: 0766553506

© Copyright Protopopiatul Ortodox Sighişoara