Parohia Daneş Clopotniţa bisericii

PAROHIA ORTODOXĂ DANEŞ

Istoricul comunităţii parohiale

Parohia Ortodoxă Română din comuna Daneş se află în jurisdicţia Protopopiatului Ortodox Român Sighişoara, judeţul Mureş, Arhiepiscopia Alba-Iulia. Biserica parohiei are hramul „Sfântul Ierarh Nicolae” şi figurează între monumentele istorice ale judeţului Mureş.
Localitatea Daneş este aşezată în podişul Târnavei, pe malul stâng al râului Târnava Mare, la 9 km V de Municipiul Sighişoara, regiune de luncă, dealuri, păduri, împărţită aproape simetric în două, de drumul naţional Sighişoara – Mediaş. Se învecinează cu localităţile Seleuş, Criş, din judeţul Mureş, şi comuna Laslea din judeţul Sibiu.

Aşezarea este atestată documentar din anul 1348 şi a purtat de-a lungul timpului diferite denumiri: 1348 – Danus, 1393 – Danesdorf, 1950 – Danis, 1532 – Dunesdorf, 1671 – Daneş. În evul mediu, la Daneş a activat o şcoală de copişti. Analele istoriei vorbesc despre cunoscutul copist Teodor Popa, „namestnicul neuniţilor”, care copiază în anul 1784 lucrarea lui Ilie Miniat – „Piatra smintelii”.
Locuitorii comunei Daneş nu au fost străini de evenimentele istorice din sec. XIX-XX, delegaţia de români dănăşeni, condusă de preotul paroh Onoriu Sasu a fost prezentă la Alba Iulia, cu ocazia Marii Uniri din 1 decembrie 1918. Comunitatea localităţii Daneş a fost formată în majoritate din români, nefiind afectată de uniaţie.Istoricul bisericii parohiale

Biserica parohiei ortodoxe din Daneş cu hramul „Sfântul Ierarh Nicolae” este aşezată pe deal, în partea de miazăzi a comunei Daneş, în afara şirului de case, într-un peisaj mirific. Cu o lungime de numai 20 m şi lăţime de 8 m, are o înfăţişare modestă, dar frumoasă. Este construită din zid de piatră şi cărămidă, acoperită cu ţiglă. Biserica din parohia Daneş reprezintă o lucrare arhitectonică de stil bizantin. Caracterul specific, neobizantin al acestei construcţii se caracterizează prin forma ei treflată. Armonia formelor arhitectonice interioare, fineţea şi concepţia în care a fost realizată, dovedeşte că această biserică este o lucrare de artă prin excelenţă. Data construcţiei bisericii nu este cunoscută. După o inscripţie ce se găseşte săpată în zidul bisericii, spre miazănoapte şi pe crucea din faţa Sfântului Altar, deducem că biserica a fost construită în anul 1768. Biserica are fundaţie de piatră, zidurile sunt din piatră şi cărămidă, bolţile şi turnul tot din cărămidă, iar acoperişul din ţiglă. În interiorul bisericii a existat o pictură în frescă, din care se păstrează o parte în altar, cu timpul însă pictura s-a afumat şi s-a şters. În exterior se află un brâu floral care încinge biserica pe sub streşini. Nu s-au descoperit urme de pictură exterioară. În cursul anilor, biserica a fost reparată de mai multe ori, a fost legată cu şine groase de fier, deoarece prezenta numeroase fisuri, care puneau în pericol dăinuirea ei.

Între anii 1982-1984, în timpul păstoririi inimosului Părinte Vichente Dăngulea s-au efectuat ample lucrări de reparaţii şi consolidare (tencuieli interioare şi exterioare, înlocuirea acoperişului), pardoseli cu plăci de marmură, mobilier nou sculptat în lemn de stejar. Pictura în tehnica frescă a fost realizată de pictorul Radu Mărculescu din Bucureşti, între anii 1987-1989. Iconostasul şi mobilierul din biserică au fost realizate de profesorul Alexandru Huţanu din Bacău între anii 1984-1986. Pictura pe iconostas a fost executată de profesorul Nicolae Stoica din Bucureşti. Biserica a fost sfinţită la data de 10 iunie 1990, de către Înaltpreasfinţitul Părinte Arhiepiscop Andrei al Alba Iuliei.

Printre obiectele de patrimoniu amintim:
- candelabrul de cristal chinezesc adus din America şi donat de dănăşenii care au emigrat peste ocean;
- un epitaf de la 1865;
- cărţi de cult vechi, predate la Oficiu de Patrimoniu din Târgu Mureş.


Pisania din tinda bisericii aminteşte date din istoria construirii şi sfinţirii bisericii parohiale din Daneş.
Şirul preoţilor cunoscuţi care au slujit în această biserică sunt: Preotul Teodor Delbea – 1784, Preotul Zaharie Tătar (1849-1873), Preotul Nicolae Tătar (1874-1902), Preotul Onoriu Sasu (1902-1946), Preotul Augustin Boilă (1946-1949), Preotul Aurel Urian (1949-1952), Preotul Viorel Grozea (1952-1969), Preot profesor doctor Ilie Moldovan (1970-1976), profesor de teologie morală , Preotul Vichente Dăngulea 1976 – prezent.

Dintre cântăreţii bisericeşti amintim pe Simion Florea (1818-1892) – învăţător şi cântăreţ bisericesc, amintit cu numele de Dimitrie Cunţanu, profesor la Academia Teologică Andreiană din Sibiu în prefaţa manualului: “Cântările bisericeşti după melodiile celor opt glasuri”, Emanoil Florea (1858-1948) - fiul lui Simion Florea, învăţător şi cântăreţ bisericesc, Ioan Gheaja (1930-1975), Daniel Cristea (1925-1990), Mihai Onea 1990- prezent.

Dintre epitropii de seamă amintim pe: Moise Regman şi Dănilă Medrea în anii când s-a construit Şcoala Confesională, apoi casa parohială, între anii 1863-1911. Între anii 1983-1996, epitropi au fost Ioan Mosora şi Ilie Băluţ, perioadă în care s-au făcut lucrări importante la biserica parohială. Din anul 2006, epitropi au fost Ioan Muntean şi Mircea Şoneriu, perioadă importantă pentru edificarea noii biserici, cu hramul „Sfânta Treime”, din parohia Daneş.

Biserica veche, cu hramul „Sfântul Ierarh Nicolae” fiind neîncăpătoare, s-a hotărât construirea unui aşezământ nou, care să satisfacă necesităţile credincioşilor din parohia Daneş. Cu binecuvântarea sfintei noastre Arhiepiscopii şi prin hotărârea Consiliului Parohial, în anul 2007, se începe construcţia noii biserici cu hramul „Sfânta Treime”, astfel se împlineşte o dorinţă mai veche a bunilor credincioşi din parohia Daneş. Lucrările construcţiei noii biserici sunt conduse cu multă trudă, jertfă şi dăruire de către Părintele Vichente Dăngulea. Un rol deosebit, alături de bunii, tare bunii credincioşi din parohia Daneş, la construcţia bisericii a avut-o şi Consiliul Local Daneş, consilierii şi primarul Nicolae Mosora şi viceprimarul Cristian Cristea.
Dimensiunile bisericii sunt 36m, lăţime 28m, iar înălţimea de 31m.Cimitirul

Cimitirul parohial se întinde pe o suprafaţă de 2,5 ha, se află pe un podiş, deasupra satului. La intrarea în cimitir se află biserica parohială. Cimitirul este împrejmuit şi bine îngrijit.

Activităţi culturale şi filantropice în trecut

Prima şcoală confesională din Daneş s-a deschis în 1862, apoi una nouă în anul 1906, cu primii învăţători: Ioan Bendorfean şi Ioan Crişan. Majoritatea învăţătorilor au fost şi cântăreţi la strana bisericii.Profilul actual al parohiei

Parohia Ortodoxă Daneş este una din parohiile de elită ale Protopopiatului Ortodox Român Sighişoara. Este alcătuită din 1550 suflete - 560 familii.Datele de contact ale parohiei

Parohia Ortodoxă Română Daneş, loc. Daneş, nr. 393, judeţul Mureş. Telefon 0768052345

Surse bibliografice
  • - Monografia Parohiei Ortodoxe Române Daneş întocmită de Părintele Vichente Dăngulea.
  • - Inventarul în VII liste întocmit de Părintele Dragolea Ioan.


Galerie foto

Preot Dăngulea Vichente Preot Dăngulea Vichente

Data naşterii: 11.09.1948
Localitatea: Laslea
Judeţul: Sibiu
Stare civilă: căsătorit
Copii: 3
Studii: Facultatea de Teologie Sibiu (1970)
Hirotonit preot: 10.11.1970
Rang bisericesc: Iconom Stavrofor
Telefon: 0768052345

© Copyright Protopopiatul Ortodox Sighişoara