Parohia Feleag Interior biserică

PAROHIA ORTODOXĂ FELEAG

Istoricul comunităţii parohiale

Parohia ortodoxă română Feleag se află în jurisdicţia Protopopiatului Ortodox Român Sighişoara, judeţul Mureş, Arhiepiscopia Alba-Iulia. Biserica parohiei are hramul „Buna Vestire”.

Parohia Feleag, cu populaţie şi credincioşi români ortodocşi, este aşezată într-o regiune pitorească, înconjurată din trei părţi de păduri şi livezi, având deasupra satului, la 2 km, un deal înalt, numit dealul nucilor, cu o înălţime de 855m. Se mărgineşte la partea de răsărit cu parohia maghiară, Porumbenii Mari şi Porumbenii Mici, a cărei populaţie în trecut a fost în majoritate română ortodoxă, mărturie stând bisericile ortodoxe din localităţile sus menţionate . În partea de N se află parohia Filiaşi, care de asemenea în trecut a fost alcătuită din români ortodocşi, dintre care cei mai mulţi au purtat numele de Bârsan, maghiarizaţi fiind, au primit numele de Burzan. În partea de NV se află parohia maghiară Bodogaia, care iniţial a fost populată de români ortodocşi, mărturie stând, bisericuţa ortodoxă de lemn, care şi astăzi se află pe un deal deasupra satului Bodogaia. La V se află localitatea maghiară Mureni, unde se află un paraclis cu hramul „Sfântului Gheorghe”, în care se adună la rugăciune puţinii români de aici. La S se află parohia Archita cu credincioşi români ortodocşi. Parohia Feleag este o insulă de românism, înconjurată de comune cu populaţie maghiară.

Numele de Feleag derivă din „Altfleigen” – Felegul vechi, de sus, sau „Neufleigen“ – Feleagul nou. În documentele Bisericii Catolice apare Feleagul – Magyar Felek – 1270 – 1272, Diploma Regala, cu numele „Scent Kerest“ – în anul 1360, iar în 1393, apare cu numele „Poss Felek”.Istoricul bisericii parohiale

În anul 1848, satul a ars aproape în întregime şi odată cu el şi arhiva parohiei şi de aceea datele istorice au ajuns la noi pe cale orală. Ele ne spun că parohia Feleag a luat fiinţă pe la anul 1655, an la care în Feleag exista o biserică de lemn, fără turn, având pentru clopot şi toacă o clopotniţă separată de biserică. Cu timpul, înmulţindu-se credincioşii, biserica din lemn fiind neîncăpătoare, în anul 1860 a început construirea unei biserici noi, mai mare, mai încăpătoare şi mai luminoasă, construită din piatră şi cărămidă şi acoperită cu ţiglă. Construcţia a fost terminată în anul 1862, dar fără turn, clopotele, în număr de două, fiind aşezate într-o clopotniţă alături de biserică. Arhitect al bisericii a fost un maghiar bătrân dintr-o comună din apropiere. În anul 1914 s-a construit şi un turn al bisericii legat de aceasta, în care s-au aşezat trei clopote şi o toacă, preot fiind Părintele Ilie Ciulei. În timpul primului război mondial, două clopote au fost topite, făcându-se gloanţe din ele. În anul 1938, în timpul păstoririi Părintelui Nicolae Hantău cele două clopote topite au fost înlocuite cu altele noi.

Începând cu anul 2005, sub păstorirea Părintelui Petru Truţă, se întreprind ample lucrări de renovare a bisericii din parohia Feleag. Fiind aşezată pe deal, pentru a se elimina igrasia şi pericolul de alunecare, în jurul bisericii s-a construit un dren, totodată, efectuându-se şi lucrări de consolidare şi de subzidire a temeliei. S-a refăcut în totalitate turnul, înlocuindu-se acoperişul cu învelitoare de tablă. La interior s-au făcut reparaţii capitale, pereţii fiind tencuiţi din nou, şi apoi îmbrăcaţi în haină de pictură, efectuată de către pictorul sighişorean Adrian Ignat. S-au înlocuit, de asemenea, uşile împărăteşti şi cele diaconeşti. Toate acestea s-au efectuat prin truda şi osteneala părintelui paroh, ajutat de către omul de tare multă omenie Ioan Toşa, primarul din Comuna Vânători. Dimensiunile bisericii sunt: lungimea de 16m, lăţimea 8m, înălţimea de 12m.

Obiecte de valoare istorică păstrate la parohia Feleag sunt:
- două icoane pictură pe lemn;
- o sfântă cruce din anul 1935;
- un chivot din lemn, din anul 1918
- icoane pictură pe sticlă.


Preoţii care au slujit în parohia Feleag sunt: Preotul Nicolae Popa, amintit pe coperta unui ceaslov, în anul 1733, Preotul David Rusu (1848-1854), Preotul Gheorghe David, Preotul Iacob Tolan, (1854-1878), Preotul Ioan Vătăşan (1878-1881), Preotul Ioan Adam (1881-1901), Preotul Nicolae Gheaja (1899-1907), Preotul Nicolae Suciu (1901-1912), Preotul Ilie Ciulei (1912-1921) (în timpul păstoririi sale s-a zidit turnul bisericii), Preotul Aurel Zichil (1921-1931), Preotul Nicolae Hantău (1931-1975), Preotul Petru Truţa 1978- prezent.Cimitirul

Cimitirul parohial este aşezat pe deal, împrejmuind biserica parohiei. Un cimitir împrejmuit şi îngrijit de către credincioşii din Feleag.

Activităţi culturale şi filantropice în trecut

Analele istoriei vorbesc pe la anul 1890 despre existenţa unei şcoli aflată lângă biserica parohiei. În ea, preoţii şi cântăreţii satului, ofereau învăţătură copilaşilor. Astăzi şcoala nu mai există, fiind într-o stare avansată de degradare, a fost demolată.Profilul actual al parohiei

Parohia Ortodoxă Română Feleag este o parohie modestă ca număr de credincioşi, ea este alcătuită din 40 familii cu 178 credincioşi.Datele de contact ale parohiei

Date de contact Parohia Ortodoxă Română Feleag, loc. Feleag, nr. 154, judeţul Mureş. Telefon 0768025363

Surse bibliografice
  • - Inventarul în VII liste întocmit de Părintele Ioan Dragolea.


Galerie foto

Preot Petru Truţa Preot Petru Truţa

Data naşterii: 16.07.1951
Localitatea: Bilbor
Judeţul: Harghita
Stare civilă: căsătorit
Copii: 3
Studii: Seminar Teologic Curtea de Argeş (1977)
Hirotonit preot: 28.05.1978
Telefon: 0768052321

© Copyright Protopopiatul Ortodox Sighişoara