Parohia Filitelnic Parohia Filitelnic

PAROHIA ORTODOXĂ FILITELNIC

Istoricul comunităţii parohiale

Filia Filitelnic aparţine de Parohia Ortodoxă Română Agrişteu şi face parte din Protopopiatul Ortodox Român Sighişoara, biserica având hramul „Naşterea Maicii Domnului”.
Filitelnic, mai demult „Filetelnic” în dialectul săsesc Feldref, Felderf, în germană Felldorf, Fülldorf, Füllendorf, Fildorf, Veldorf, în maghiară Fületelke este o localitate aflată pe marginea Târnavei Mici, judeţul Mureş.

Atestat documentar din anul 1347, sub denumirea de Fyleteluke. În documente, localitatea are următoarele denumiri: în 1430 Fylethelke, în 1554 Filethelkij, iar în 1580 Filethelke.
Descoperirile arheologice au scos la lumină 92 de monede din perioada medievală care au fost găsite în perimetrul unui presupus sat medieval.

Despre biserica din epoca medie nu avem documente, dar ştim că în sec. al XVIII-lea a fost doar o biserică lutherană. Se disting trei edificii arhitecturale, de o reală frumuseţe: Cetatea săsească, cu biserică evanghelică construită în stil gotic, datând din sec. XV-XVII, casă parohială din sec. al XVII-lea, şi un turn din 1848.
Localitatea Filitelnic, atestată documentar, pentru prima dată la 1437, alături de populaţia română, considerată tolerată, avea şi o populaţie germanică de rit catolic, populaţie venită aici în sec. al XIII-lea. La Filitelnic numărul populaţiei creşte mai ales după mutarea saşilor din Agrişteu.Istoricul bisericii parohiale

În anul 1945 după plecarea saşilor în masă, satul Filitelnic a fost colonizat cu români de pe Valea Târnavei Mici şi din Munţii Apuseni. Astfel, filia Filitelnic a ajuns la 120 de familii. Biserică şi casă parohială nu erau, iar serviciul divin se oficia într-o capelă improvizată într-o locuinţă din sat, începând cu anul 1998. Starea de degradare avansată a capelei ne-a determinat să hotărâm, împreună cu Consiliul Parohial, începerea lucrărilor unei biserici noi, care să deservească mica comunitate de români din Filitelnic. Cu ajutorul lui Dumnezeu, lucrările de construcţie s-au desfăşurat între anii 1999-2000. Ulterior am adăugat un pridvor deschis, în anul 2010.
Biserica este construită în formă de navă, având lungimea de 16,2 m, lăţimea de 6,50 m.

Pridvorul are o lungime de 4,5 m şi o lăţime de 6 m.
Pronaosul are o lungime de 3,2 m, lăţimea 6,50 m. Este compus din: pridvorul de intrare, o cameră alăturată pentru aprins lumânări şi o scară de urcare în cafas. Are o turlă centrală.
Naosul are o lungime de 8,1 m. Tavanul naosului este în formă de boltă semirotundă înaltă de 7 m.
Sfântul Altar are o lungime de 2,9 m. Este în formă semirotundă.

Biserica este construită din cărămidă, structura bolţilor este din beton armat, structura acoperişului este din lemn, iar acoperişul este din tablă zincată.
Pictura a fost realizată de către pictorul Adrian Ignat, între anii 2000-2001, folosind „tehnica fresco” iar lucrările au fost coordonate efectiv şi afectiv de către inimosul Părinte Ionel Pop.
În pronaosul bisericii este „Pisania”, care datează din anul 2001, când Înaltpreasfinţitul Părinte Arhiepiscop Andrei a sfinţit biserica la data de 27 octombrie. Alăturat „Pisaniei” se află numele ctitorilor şi donatorilor.

Şirul preoţilor parohi
Lista preoţilor slujitori din filia Filitelnic este formată din: Preotul Ioan Şelaru, (1925-1948); Preotul Gheorghe Pănculescu, (1941-1951); Preotul Teodor Muică , (1956-1967); Preotul Gheorghe Rădulescu, (1967-1968); Preotul Gheorghe Stângaciu, (1968-1969); Preotul Ioan Tudoran, (1969-1970); Preotul Nicolae Galdea, (1970-1977); Preotul Alexandru Puiu, (1979-1989), iar din anul 1990 păstoreşte Preotul Ionel Pop.

Cântăreţi şi epitropi de seamă
Între anii 1906-1966 este amintit cântăreţul Alexandru Costea, iar între anii 1945-2005, cântăreţul Lazăr Filon.Cimitirul

Este situat pe raza localităţii Filitelnic, cu o suprafaţă totală de 70 ari, în formă dreptunghiulară.

Activităţi culturale şi filantropice în trecut

Parohia, prin preotul paroh, colaborează cu ASTRA, Despărţământul „Teodor Muică”, Sângeorgiu de Pădure, participând la unele activităţi culturale ale acesteia.
Menţionăm că practicăm şi promovăm cântarea omofonă.
Biblioteca parohială este formată din publicaţiile mai importante ale Bisericii Ortodoxe Române.
Am participat împreună cu credincioşii la câteva pelerinaje la mănăstirile mari din ţară.

În ceea ce priveşte activitatea filantropică, am ajutat unele familii nevoiaşe cu zidirea unor căsuţe modeste. În colaborare cu „Alfa Transilvană” am adus haine şi pentru cei mici şi pentru cei mari, iar uneori chiar alimente.
Pe plan cultural, în trecut am organizat mici concerte de colinde.
Pe plan pastoral-misionar, am organizat pelerinaje la unele mănăstiri din ţară.Profilul actual al parohiei

Astăzi, filia Filitelnic numără 52 de familii, cu 128 de suflete de români ortodocşi la care se adaugă 6 familii de etnie rromă, cu 43 de suflete.Datele de contact ale parohiei

Sat Agrişteu, nr. 76, comuna Bălăuşeri, judeţul Mureş, telefon 0786052313

Surse bibliografice
  • - Lazăr, Valeriu, Repertoriu arheologic al judeţului Mureş, Târgu Mureş, Casa de Editură Mureş, 1995.
  • - Suciu, Coriolan, Dicţionar Istoric.


Galerie foto

Preot Ionel Pop - Iconom Stavrofor Preot Ionel Pop

Data naşterii: 20.07.1963
Localitatea: Târgu Lăpuş
Judeţul: Maramureş
Stare civilă: necăsătorit
Studii:
- Seminar Teologic Cluj (1986)
- Facultatea de Teologie Sibiu (1994)
Hirotonit preot: 09.09.1986
Rang bisericesc: Iconom Stavrofor
Telefon: 0786052313

© Copyright Protopopiatul Ortodox Sighişoara