Parohia Hetiur Troiţa din faţa bisericii

PAROHIA ORTODOXĂ HETIUR

Istoricul comunităţii parohiale

Parohia Ortodoxă Română Hetiur se află în jurisdicţia Protopopiatului Ortodox Român Sighişoara, judeţul Mureş, Arhiepiscopia Alba Iulia. Hramul bisericii parohiale este „Buna Vestire”.
Localitatea Hetiur este aşezată între Sighişoara şi Târgu Mureş, pe şoseaua naţională E60 Braşov-Târgu Mureş, la 9 km depărtare de Sighişoara. Această aşezare îşi are începuturile din vremuri străvechi, prima atestare documentară datând din anul 1301.

Localitatea Hetiur îşi are începuturile în timpuri străvechi. Mărturii scrise despre aceasta nu ne stau la dispoziţie, dar săpăturile arheologice efectuate în jur (Dealul Turcului) au scos la iveală obiecte şi urme ale aşezărilor dacice. În hotarul satului, locuitorul Gheorghe Diac a scos la iveală cu plugul o cupă de pământ şi 60 de monede de argint, romane, cu efigia împăratului Adrianus Augustus, semn al existenţei stăpânirii romane pe aceste meleaguri.
Denumirea localităţii Hetiur derivă din Hetura (în dialectul săsesc – Marembrich, în germană – Marienburg, Meremberg, în maghiară- Hetur).Istoricul bisericii parohiale

Istoricul parohiei şi al bisericii din Hetiur se poate împărţi în două etape:
- O perioadă de început, până la 1804, când în parohia Hetiur exista o casă modestă din bârne de stejar care servea ca biserică şi şcoală, unde copiii românilor primeau învăţătură de la preotul şi învăţătorul satului. Acest lucru îl găsim ca mărturie într-una din însemnările din anul 1793 ale Preotului Teodor Ursu, „Preot al Hetiurului”. De la el avem păstrate registrele vechi în care s-au consemnat naşterile, înmormântările şi cununiile iobagilor din acea vreme. În timpul stăpânirii austro-ungare, şcoala amintită şi biserica figurează sub denumirea de „fa iskola”(şcoala de lemn). Şirul preoţilor, începând cu anul 1793 demonstrează că pe aceste meleaguri a existat o organizare bisericească românească, modestă la început, dar pe măsura trecerii timpului, devenind din ce în ce mai puternică.
- Începând cu anii 1804-1806, în timpul Părintelui Ioan Crişan, iobagii români din parohia Hetiur şi-au construit o biserică mai încăpătoare. Mărturii ale anului de început al bisericii le aflăm înscrise pe iconostasul cel vechi, astăzi restaurat, iconostas care se află expus la Centrul de Patrimoniu din Târgu Mureş. Lucrările bisericii au durat până în anul 1806. Românii au trecut prin multe greutăţi în timpul lucrărilor de construcţie.
Biserica este construită din piatră şi cărămidă, iniţial acoperită cu ţiglă. Din cauza aşezării sale pe deal, dăinuirea sa a fost de nenumărate ori ameninţată de alunecările de teren. În câteva perioade, din cauza pericolului de alunecare, biserica a fost şi închisă, serviciile religioase fiind săvârşite într-o casă din vatra satului. Biserica are formă de navă şi are următoarele dimensiuni: lungime de 16m, lăţime de 8m, înălţime de 36m. Aflată în avansată stare de degradare, în timpul păstoririi Părintelui Onoriu Dafin, ajutat de bunii credincioşi, s-au făcut demersurile necesare pentru restaurarea bisericii monument istoric şi s-au efectuat ample lucrări de consolidare a terenului şi de reparaţii capitale ale bisericii – lucrări de subzidire, tencuiala exterioară şi interioară a bisericii, lucrări de reparaţii şi consolidare a turnului, şi apoi un iconostas şi mobilier nou, sculptat în lemn de stejar de către domnul profesor Alexandru Huţanu din Bacău.

În perioada 1998-2006, biserica intră într-o perioadă de finisare a lucrărilor de amenajare, realizându-se următoarele lucrări: trotuar în jurul bisericii, schimbarea acoperişului cu învelitoare de tablă, drumul de acces, spre biserică şi lucrarea de pictură a bisericii în tehnica fresco. Tot în această perioadă s-a construit şi clopotniţa de lângă biserică, lumânărarul, precum şi lucrări de reparaţii capitale la casa parohială. Toate acestea, cu truda, osteneala şi purtarea de grijă a vrednicului Părinte Marcel Cristurean. Lucrarea de pictură a fost executată de către pictorul bisericesc Petru Tegla, în anul 2000.

Biserica păstrează obiecte vechi de cult dintre care amintim, la loc de cinste, iconostasul vechii biserici, pictat de şcoala de pictură de la Feisa, în anul 1814. Iconostasul este restaurat în totalitate şi este expus în incinta Protopopiatului Ortodox Român Târgu Mureş:
- O icoană pe sticlă, pictată la mănăstirea Nicula în sec XIX intitulată „Maica Domnului cu Pruncul la piept”.
- Icoană pe sticlă, reprezentând-o pe Maica Domnului cu Pruncul în braţe.
- Icoană pe sticlă, reprezentând Pogorârea Duhului Sfânt.
- O cruce de lemn sculptată în perioada anilor 1800-1814.
- Un sfânt Antimis din anul 1750.

Dintre cărţile vechi existente amintim:
- Evanghelie – Blaj 1776
- Penticostar – Bucureşti 1783
- Apostol - Blaj 1814
- Cazanie – Bucureşti 1846

Şirul preoţilor este: Preotul Ghiorghe Staicovici 1772, Preotul Teodor Morc (1799-1802), Preotul Ioan Crişan (1804-1834), Preotul Mihail Boiul (1834-1859), Preotul Mihai Boiul-nepot (1859-1865), Preotul Zaharia Boiu (1866-1885), Preotul Ambroziu Tătar (1886-1936), Preotul Corneliu Schiau (1937-1976), Preotul Onoriu Dafin (1977-1997), Preotul Marcel Cristurean (1998 , până în ziua de azi).Cimitirele

Primul cimitir al parohiei a fost „în Ţiganie” având 3421,317m2. Cimitirul din jurul bisericii având
3345 m2 şi „Cimitirul de la Römer” cu suprafata de 8632 m2.


Activităţi culturale şi filantropice în trecut

Şcoala confesionala datează ca fiind sub tutela bisericii dinaintea anului 1804, având ca îndrumător pe Părintele Teodor Ursul. Din anul 1923, clădirea în care se desfăşoară activitatea şcolară în sat, este proprietatea bisericii.Profilul actual al parohiei

Parohia Ortodoxă Română Hetiur este alcătuită din 626 suflete, 220 familii.
Prin activitatea preotului paroh, şi a bunilor credincioşi, se organizează consecvent colecte pentru sprijinirea centrelor sociale, ce-şi desfăşoară activitatea sub auspiciul bisericii noastre, în cadrul Protopopiatului Sighişoara.Datele de contact ale parohiei

Parohia Ortodoxă Hetiur, Str. Principală nr.111, Hetiur, Jud.Mureş, Tel: 0265711196

Surse bibliografice
  • - Județul Mureș, I. Șoneriu, I. Mac. Ed. Academiei RSR București 1973,
  • - Inventarul în VII liste, Părintele Ioan Dragolea.


Galerie foto

Preot Marcel Cristurean - Iconom Stavrofor Preot Marcel Cristurean

Data naşterii: 04.10.1970
Localitatea: Tritenii de Jos
Judeţul: Cluj
Stare civilă: căsătorit
Copii: 2
Studii:
- Seminarul Teologic Cluj (1996)
- Facultatea de Teologie Alba Iulia (2004)
Hirotonit preot: 07.01.1993
Rang bisericesc: Iconom Stavrofor
Telefon: 0786052322

© Copyright Protopopiatul Ortodox Sighişoara