Parohia Mihai Viteazu Interior biserică

PAROHIA ORTODOXĂ MIHAI VITEAZU

Istoricul comunităţii parohiale

Parohia Ortodoxă Română Mihai Viteazu face parte din protopopiatul Sighişoara, Arhiepiscopia Ortodoxă Română Alba Iulia. Biserica parohială are hramul „Sfântul Ierarh Nicolae”.

Satul Mihai Viteazu este aşezat în SE localităţii Saschiz, pe drumul naţional ce leagă Sighişoara de Braşov, pe malul stâng al Târnavei Mari. Numele istoric al localităţii este în germană Zultendorf, în maghiară Zoltan, în latină Sultanus, chiar şi în româna veche localitatea era denumită Zoltan. Numele satului s-a ales în 1932, în amintirea lui Mihai Viteazul, care, în iarna anilor 1600-1601, în pribegia sa, a poposit pentru scurt timp în această localitate. Prima atestare documentară este din anul 1341, amintită în lucrarea ”Documente privind Istoria României” sub denumirea de Possesiunea Zoltan . Între anii 1785-1820 Possesiunea Zoltan făcea parte din Comitatul Alba, mai târziu trecând în constituirea Comitatului Târnava Mare. Până în anul 1848 locuitorii satului au fost iobagi pe moşia contelui Haller. Satul Mihai Viteazu este situat într-o zonă de dealuri, acoperite cu păduri şi păşuni întinse. Numele râurilor, dealurilor, pădurilor, străzilor a rămas acelaşi din vechime şi sunt păstrate şi azi: „Lunca”,„După garduri”, „La fânaţe”, „Pârâul Stânii”, „După vii”.Istoricul bisericii parohiale

Parohia Mihai Viteazu are o singură biserică de piatră, zidită în anul 1836, în timpul preotului Drăghici. Până să fie ridicată această biserică, ca loc de închinare servea o bisericuţă foarte modestă din lemn, aflată în mijlocul cimitirului. În anul 1939 s-a reparat din nou biserica şi s-a zugrăvit, iar în anul 1945 s-a reparat în exterior. În anul 1955 s-a legat zidul bisericii în drugi de fier, s-au reparat crăpăturile în zid din veniturile parohiei. Mai târziu podeaua veche a fost înlocuită cu una nouă. Biserica a mai fost renovată şi în anii 1918-1919, din veniturile parohiei.

Edificiul este clădit din piatră, în formă de corabie cu un turn, interiorul fiind împărţit în altar, naos şi pronaos. Delimitarea între altar şi naos se face prin iconostas, după tradiţia ortodoxă. Biserica are patru boltituri, una deasupra altarului, două deasupra naosului şi una deasupra pronaosului.
Pictura iniţială a fost executată de pictorul Berry, din Daia Ungurească. Bolta a doua era pictată foarte frumos în ulei. În mijloc era un arhanghel cu sabia de foc în mână, iar în colţuri cei patru evanghelişti, iar mai jos sfinţii Vasile, Grigorie, Ioan şi Nicolae. În anul 1958 s-a pictat biserica în frescă de pictorul Constantin Niţulescu. S-a sfinţit la data de 14 octombrie 1958 de Înaltpreasinţitul Nicolae Colan. Pictura a mai fost restaurată în timpul păstoririi Preotului Oliviu Dan.

Ca obiecte de cult, biserica păstrează o cruce de piatră(1839), un clopot (1777), Icoane pe sticlă reprezentând pe Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil, Punerea în Mormânt a Mântuitorului Iisus Hristos. În cadrul bibliotecii parohiei se află o mulţime de cărţi vechi, ceea ce denotă că preoţii slujitori au avut aplecare spre cultură. Alături de manuscrisele identificate, în bibliotecă se află şi o serie de cărţi şi manuscrise vechi pe care intenţionăm să le predăm spre identificare şi studiu celor competenţi.

Şirul preoţilor parohi:
Şirul preoţilor începe de la anul 1793, când paroh era Părintele Drăghici Popovici care slujeşte până în august 1815. A urmat o perioadă de vacanţă a parohiei, iar trebuinţele sufleteşti ale credincioşilor au fost îndeplinite de preoţii parohiilor vecine. În 1826 a fost numit preot, Ioan Drăghici, care a păstorit până în 1866, primind ca ajutor pe George Vătăşan, care a absolvit cursul Institutului Teologic Sibiu. Ginerele Preotului Drăghici, George Vătăşan a păstorit până în anul 1911 când s-a pensionat. În anul 1912 a fost numit preotul Aurel Stoicovici. În această perioadă, preotul menţionează două nume de buni cântăreţi: Dia Baciu şi fiul său Ioan Dia Baciu şi epitropii Pavel Pora, Ioan Baciu. În 1927 o perioadă scurtă de timp parohia este administrată de parohul Pulca din Saschiz. În anul 1928 se instalează ca paroh Preotul Eugen Bologa. A păstorit parohia timp de 50 de ani. A urmat apoi parohul Preot Constantin Victor până în 1990, Preotul Oliviu Dan până în 2011 şi în prezent Preotul Ion Purcea.Cimitirul

Parohia are un cimitir în care sunt înhumaţi toţi credincioşii ortodocşi din parohie, precum şi alţi credincioşi originari din Mihai Viteazu care îşi manifestă dorinţa. Mai există un cimitir şi-n jurul bisericii, destinat preoţilor şi familiilor lor.

Activităţi culturale şi filantropice în trecut

În timpul păstoririi Preotului Aurel Stoicovici s-a înfiinţat o şcoală confesională. Părintele îndemna ca „tinerimea să urmeze cursuri de meserii ca la saşi”. A existat o sală de învăţământ şi odăi pentru locuinţa învăţătorilor. În anul 1929 Preotul Bologa a reorganizat „Casa Culturală”, a reînfiinţat „Reuniunea femeilor” şi „Societatea Sfântul Gheorghe şi Anastasia Şaguna pentru tineret”. În anul 1935 în timpul păstoririi Părintelui Bologa s-a construit a doua sală de învăţământ şi o sală pentru întruniri. Părintele a organizat şi un frumos cor de femei al bisericii, urmaşele acestora înfrumuseţând şi astăzi, cu voci îngereşti, sfintele slujbe ale bisericii noastre.Profilul actual al parohiei

În prezent, parohia Mihai Viteazu este alcătuită din 495 credincioşi. Prin activitatea sa, preotul paroh încearcă să răspundă necesităţilor duhovniceşti ale credincioşilor. Credincioşii parohiei, împreună cu preotul paroh susţin constant, prin colecte şi donaţii, centrele sociale ce-şi desfăşoară activitatea în cadrul protopopiatului nostru.Datele de contact ale parohiei

Parohia Ortodoxă Română Mihai Viteazu, Str. Bisericii nr.12, Mihai Viteazu, judeţul Mureş.

Surse bibliografice
  • - „Condica Parohială”.
  • - Documente privind Istoria Românilor.
  • - Îndrumător în arhivele satului, Bucureşti 1984.
  • - Monografia comunei Saschiz, editura Nico, 2012.
  • - Nussbacher, Gernot, Zur Geschichte von Zoltendorf – Mihai Viteazu, vol. III.


Galerie foto

Preot Ioan Petru Purcea Preot Ioan Petru Purcea

Data naşterii: 07.01.1980
Localitatea: Năsăud
Judeţul: Bistriţa Năsăud
Stare civilă: căsătorit
Copii: 2
Studii: Facultatea de Teologie Piteşti (2006)
Hirotonit preot: 31.07.2011
Telefon: 0753418242

© Copyright Protopopiatul Ortodox Sighişoara