Parohia Odrihei Parohia Odrihei

PAROHIA ORTODOXĂ ODRIHEI

Istoricul comunităţii parohiale

Parohia Ortodoxă Română Odrihei se află în jurisdicţia Protopopiatului Ortodox Român Sighişoara, judeţul Mureş. Biserica parohială are hramul „Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavril”.
Localitatea Odrihei este aşezată în podişul Târnavelor, între vechiul oraş Târnăveni şi vestitul târg al Bălăuşerilor, pe malul drept al râului Târnava Mică. Satul Odrihei, este atestat documentar în urmă cu peste 7 secole , fiind socotit unul din cele mai vestite vetre de cultură şi tradiţie românească fiind un model de convieţuire interculturală a celor trei naţionalităţi: români, maghiari şi saşi.

Etimologic, numele localităţii Odrihei derivă din Odriheiu, Vameş-Odriheiu, Vamoşodorheiu, u. Vamosudvarhely.
La anul 1332 este menţionat pentru prima dată numele primului preot din Odrihei, Uduorfel (Documentele Romano Catolice, b III, 131, 144); 1390 poss. Odwarhel; 1414 Vduarhel; 1420 WamusWdwarhell; 1453 Wyarhell; 1461 census quinquagesimalisde Odwoehel....; 1587-1589 Wamos Udwarhelly; 1638 Olah Vdarhely.

La anul 1640 se menţionează pentru prima dată numele localităţii de pe Târnava Mică sub românescul “Olah”, nume cuprins şi în Dicţionarul Istoric al localităţilor din Transilvania, Coriolan Suciu, vol. II, O-Z, Edit. Academiei RSR, pag. 9.
De-a lungul timpului, activitatea culturală a preoţimii s-a caracterizat la strictul necesar pentru un smerit slujitor al altarului: scrisul, cititul, cântările bisericeşti, rânduielile tipiconale, rugăciuni şi învăţături prin care fiii localităţii erau instruiţi în pridvorul bisericii şi în şcolile confesionale.
Preoţii munceau la câmp, alături de păstoriţii lor, purtau aceeaşi îmbrăcăminte, deosebindu-se doar prin barbă şi plete, ducând o viaţă grea, mulţi dintre ei ajungând în stare de iobăgie .Din această pricină, Mihai Viteazul, îndată după unirea Principatelor, a cerut Dietei să hotărască scutirea tuturor preoţilor români de iobăgie, hotărâre care ulterior nu a mai fost respectată.Istoricul bisericii parohiale

Pe fondul dezvoltării demografice a localităţii, a fost nevoie de un locaş de cult în care slujitorii altarelor să săvârşească slujbele divine, iar pentru aceasta locuitorii s-au mobilizat în vederea ridicării bisericii. De la atestarea documentară din anul 1330 se cunoaşte doar un singur locaş construit din material lemnos, iar de la începutul sec. al XIX-lea, anul 1813, avem o biserică ridicată în cinstea Sfinţilor Arhangheli Mihail şi Gavril. Actuala biserică din cărămidă datează de la 1908 fiind construită în stil navă, cu pridvorul şi clopotniţa împreună pe acelaşi picior, fără turle, având 23 m lungime şi 9 m lăţime, şi înălţime de 7m. În perioada 1993-1996 s-au efectuat lucrările de pictură în tehnica fresco de către pictorul Adrian din Sibiu.

Şirul preoţilor parohi
Din sec. al XVIII-lea este menţionat Preotul Ilie (1799-1832), iar mai târziu Preotul Zaharia Popovici (1833-1869) fiind îndemnat de fratele său, Petru Popovici, face trecerea la Uniaţie. Alţi preoţi slujitori ai Sfântului Altar, menţionăm: Preotul Nicolae Marior (1869-1900); Preotul Ioan Pop (1908-1946); Preotul Ironim Nobili (1946-1962); Preotul Ioan Rohan (1962-1969); Preotul Viorel Petru Cismaş (1969-1971); Preotul Florin Chelemen (1971-1978); Preotul Vasile Moldovan (1978-1986), Preotul Iosif Giurgiu (1989-martie 2000); Preotul Cristian Gîdea din 27octombrie 2000 până în prezent.Cimitirele

Parohia Ortodoxă Odrihei are două cimitire. Unul, cu o suprafaţă de 6300 m2 este destinat credincioşilor parohiei, iar celălalt este un cimitir destinat eroilor neamului.

Activităţi culturale şi filantropice în trecut

Şcoala confesională a funcţionat din anul 1794 în casa unui boier, iar mai târziu s-a ridicat o şcoală din lemn la anul 1872 unde în registrul matricol erau înregistraţi 37 feciori şi 26 fete, cu o repetiţie datorită rezultatelor slabe 8 feciori şi 6 fete. Ca administrator este pomenit Ioan Pop, cantor - Dimitrie Mitrofan, iar ca epitrop Ioan D. În anul 1900 localitatea Odrihei număra 439 de suflete după cum urmează: romano catolici – 15; ortodocşi – 6; evrei – 14; calvini – restul.
Ca filii aparţinătoare Odriheiului, Laslăul Românesc avea 754 suflete ortodoxe şi 665 saşi; Laslăul săsesc cu 312 suflete ortodoxe şi 976 saşi; Suplacul cu 500 suflete ortodoxe.Profilul actual al parohiei

Parohia Ortodoxă Română Odrihei este o parohie misionară, fiind alcătuită din 85 credincioşi.
În actualitate, parohia încearcă să răspundă necesităţilor duhovniceşti ale puţinilor săi credincioşi. Familiile nevoiaşe, persoanele văduve sunt ajutate prin contribuţia şi implicarea bisericii dar şi prin sponsorizarea anumitor persoane fizice şi instituţii. S-au efectuat mai multe pelerinaje în ţară pentru tineri şi vârstnici în vederea dezvoltării relaţiilor interumane şi a cunoaşterii locaşurilor de cult cu vechi tradiţii din ţară cum ar fi: Mănăstirile Sâmbăta de Sus, Prislop, Topliţa, Râmeţ, Sighişoara, etc.Datele de contact ale parohiei

Parohia Ortodoxă Odrihei, Str. Principală, C.P. 547165, Odrihei, Com. Coroisânmărtin, Jud. Mureş, Telefon: 0748151934

Surse bibliografice
  • - Inventarul în VII liste- Preotul Ioan Dragolea.
  • - Suciu, Coriolan, Dicţionarul Istoric al localităţilor din Transilvania, vol. II, O-Z, Edit. Academiei RSR.


Galerie foto

Preot Cristian Gîdea - Iconom Preot Cristian Gîdea

Data naşterii: 23.05.1974
Localitatea: Turnu Măgurele
Judeţul: Teleorman
Stare civilă: căsătorit
Copii: 2
Studii: Facultatea de Teologie Ortodoxă Alba Iulia (2004)
Hirotonit preot: 26.10.2000
Rang bisericesc: Iconom
Telefon: 0748151934

© Copyright Protopopiatul Ortodox Sighişoara