Parohia Ormeniş Parohia Ormeniş

PAROHIA ORTODOXĂ ORMENIŞ

Istoricul comunităţii parohiale

Parohia Ortodoxă Română Ormeniş face parte din Protopopiatul Ortodox Român Sighişoara, judeţul Mureş, Arhiepiscopia Alba Iulia. Biserica parohiei poartă hramul „Sfântul Nicolae”.
Satul Ormeniş se află situat în zona geografică cuprinsă între cele două Târnave, distanţa pâna la Târnava Mare este de 13 km, iar până la Târnava Mică de 8 km. Ormenişul se află la 35 de kilometri distanţă de Târgu-Mureş, Sighişoara şi Târnăveni.
Localitatea se învecinează la E cu Seleuşul Mic, la V cu Gogan, la S cu Viişoara şi Sântioana şi la N cu Laslăul Mare.

Satul a fost atestat documentar, pentru prima dată în anul 1319 sub numele de „Viila Ermen” fiind o proprietate a greavilor Nicolaus şi Johann din Tălmaciu. În anul 1374 a fost numit „Eurmenes”, în anul 1453 „Oerminis” şi în 1700 „Ormenyes”. Pe Harta Iosefin a Transilvaniei este numit „Szasz Ormenyes”. La începutul sec. al XVIII - lea intră în proprietatea unor nobili maghiari, a conţilor Bethlem din Bahnea până în anul 1848. După anul 1848 pământurile au fost cumpărate de către locuitori în majoritate saşi, aduşi de către regii unguri în sec. al XII-lea şi al XIII-lea, să colonizeze Ardealul.Istoricul bisericii parohiale

Datorită numărului mic de credincioşi, satul Ormeniş a fost întotdeauna filie a parohiei Sântioana. Ca în toate satele româneşti din Transilvania, şi aici, la Ormeniş, a existat o biserică din lemn, acoperită cu şindrilă care, datorită trecerii timpului a fost dezafectată. În locul acesteia, în anul 1903, sub păstorirea Părintelui Cornel Dascăl, a fost construită o biserică de piatră, cu zid de cărămidă, utilizată în paralel ca şcoală românească, până în anul 1946, când rămâne doar locaş de închinare. Biserica actuală a fost construită între anii 1986-1989 sub păstorirea Părintelui Manoil Coldea, prin contribuţia benevolă a credincioşilor. Biserica a fost ridicată pe amplasamentul bisericii vechi, ajunsă într-o avansată stare de degradare şi a cărei ziduri au fost dărâmate. Sfinţirea bisericii a avut loc la data de 14 octombrie 1992 fiind săvârşită de către Preasfinţitul Andrei, Episcopul Alba-Iuliei, înconjurat de un sobor de preoţi din protopopiatul nostru.

Biserica este construită în formă de navă, având următoarele dimensiuni: lungime - 22 m, lăţime 6 m şi înălţime 12 m. Materialele folosite la construirea bisericii au fost: piatră, cărămidă şi lemn.
Biserica a fost împodobită cu pictura în tehnica fresco de către pictorul Adrian Nicolae din Sibiu între anii 1990-1991.
Catapeteasma din lemn de stejar executată de către meşterii lemnari din Dumbrăveni este inscripţionată cu numele donatorilor Oprea Zosim şi Maria. Poarta principală de acces în curtea bisericii este inscripţionată cu numele donatorului şi anul donaţiei “Oprea Gheorghe 1977”.

Dintre cărţile mai vechi aflate în inventarul bisericii amintim:
- Octoih Mare - tipărit la Tipografia Cărţilor Bisericeşti, Ediţia a III-a, Bucureşti, 1916.
- Octoih Mic - apărut la Tiparul tipografiei arhidiecezane, Sibiu, 1918.
- Penticostarul - tipărit la Tipografia Cărţilor Bisericeşti, Bucureşti, 1936.

Ormenişul a fost filie aparţinătoare de parohia Sântioana până în anul 1999 când devine parohie. Primul preot paroh hirotonit pe seama parohiei Ormeniş a fost Părintele Marius Goia (1999-2001). Din anul 2001 parohia este păstorită de Părintele Cosmin Ştefan Solomon.

Cântăreţi şi epitropi de seamă
Primul epitrop al parohiei, cel care a gestionat lucrarea de construire a bisericii a fost Gheorghe Oprea (1986-2004), iar succesorul lui, Marinel Ioan Curuţiu, împlineşte şi în prezent cu aceeaşi râvnă şi responsabilitate această misiune.Cimitirul

Cimitirul parohial se află în partea de vest a satului, are o suprafaţă de 0,5 hectare şi este ocupat în proporţie de 30%. Este împrejmuit cu plasă de sârmă şi stâlpi de beton.

Activităţi culturale şi filantropice în trecut

Au fost organizate pelerinaje la mănăstirile Prislop, Râmeţ, Sâmbăta de Sus, Recea. Nu a existat o activitate filantropică instituţional-organizată, biserica însă a fost mereu sprijin pentru cei care erau întru aşteptarea ajutorului ei.Profilul actual al parohiei

Parohia Ormeniş numără astăzi 368 de suflete constituite în 105 familii.
Deşi puţini la număr, inimoşii credincioşi ai parohiei Ormeniş susţin cu mărinimie şi generozitate lucrarea filantropică a centrelor sociale din protopopiat, care sunt un liant pentru toate parohiile aparţinătoare protopopiatului Sighişoara.Datele de contact ale parohiei

Parohia Ortodoxă Română Ormeniş, Loc. Ormeniş, str. Principală, nr.36, comuna Viişoara, judeţul Mureş, Telefon: 0265712046

Surse bibliografice
  • - Iorga, Nicolae, Ce sunt şi ce vor saşii din Ardeal , Editura Tradiţie, Bucuresti, 2014.
  • - Stoicescu, Nicolae, Repertoriul bibliografic al localitatilor si monumentelor medievale din Transilvania, vol.II, Editura Andreiana, Sibiu, 2013.
  • - Şematismul, Blaj, 1906.


Galerie foto

Preot Cosmin Ştefan Solomon Preot Cosmin Ştefan Solomon

Data naşterii: 14.03.1977
Localitatea: Sighişoara
Judeţul: Mureş
Stare civilă: căsătorit
Copii: 1
Studii:
- Facultatea de Teologie Alba Iulia (2002)
- Master Teologic (2010)
Hirotonit preot: 26.10.2001
Telefon: 0265712046

© Copyright Protopopiatul Ortodox Sighişoara