Parohia Sântioana Parohia Sântioana

PAROHIA ORTODOXĂ SÂNTIOANA

Istoricul comunităţii parohiale

Parohia Ortodoxă Română Sântioana face parte din Protopopiatul Sighişoara, judeţul Mureş, Arhiepiscopia Alba Iulia. Biserica parohială are hramul „Sfântul Ierarh Nicolae”.
Satul Sântioana se află situat în zona geografică cuprinsă între cele două Târnave. Satul face parte din Judeţul Mureş, la graniţa judeţului Mureş cu judeţul Sibiu. Satul Sântioana este aşezat într-o vale, fiind înconjurat de jur împrejur de dealuri înalte . Satul este străbătut de un pârâu care izvorăşte din hotarele mărginaşe. Se învecinează la SE cu comuna Gogan şi Cund, la S cu oraşul Dumbrăveni, iar la N cu satul Ormeniş.

Iniţial, satul s-a numit Johanensdorf, nume ce provine de la o mănăstire dominicană de călugări, care a avut hramul Sfântul Ioan, mănăstire, care a existat în vechime pe aceste meleaguri, în cimitirul săsesc din localitate.
Satul Sântioana a fost înfiinţat prin colonizarea germanilor din regiunile Rin şi Mosela, între anii 1300 şi 1400. Primul colonist despre care se vorbeşte este Petrus von Johanisdorf. Satul a fost proprietatea familiilor Bethlem – Apaffy între 1381 şi 1415, între 1415-1848 a familiei Bethlem Martonffy, între anii 1848–1895 a familiei Papp – Benkő, între anii 1895– 1922 majoritatea averii a fost expropriată prin reforma agrară. Românii s-au aşezat aici din comunele din jur.Istoricul bisericii parohiale

În această parohie, din timpuri străvechi, încă din anul 1863, a existat o biserică mică din lemn, acoperită cu şindrilă, situată în partea nordică a grădinii casei parohiale. Parohia a fost deservită, în vechime, de preoţi veniţi din satele vecine, fiind filie la satele Iernea şi Seleuş. Bisericuţa veche a avut hramul „Sfântul Ierarh Nicolae”.
Abia în 1862, Sântioana apare ca parohie. În acelaşi an 1862, a fost construită şi casa parohială de către credincioşii din sat. În acea vreme credincioşii erau consideraţi uniţi fără ca ei să ştie acest lucru. În anul 1882, credincioşii Sântioanei revin la ortodoxie, păstoriţi fiind de primul preot cunoscut cu numele, aici, Ioan Isip.

În anul 1903 Părintele Isip, împreună cu credincioşii săi au terminat de construit actuala biserică, cu temelie din piatră şi zid de cărămidă, acoperită cu ţiglă, având o lungime de 13m, lăţimea de 5m şi înălţimea de 11m. Însemnările vechi aflate pe una din cărţile vechi ale bisericii spun că la lucrarea de construcţie au participat cu mare entuziasm toţi parohienii, însufleţiţi de preotul lor. Se menţionează că doar 7 dintre parohieni aveau un car cu două vite la jug şi au lucrat cu aceste atelaje de la început până la sfârşit, făcând toate transporturile materiale. Nisipul l-au adus de la Laslău, din râul Târnava Mică, varul şi lemnăria de la Dumbrăveni, piatra, din pârâul Cracovici, din păşunea comunală, iar ceilalţi credincioşi au lucrat ca pălmaşi la făcutul cărămizilor, la scosul pietrişului şi la construit.

Lucrările de construcţie au fost sprijinite şi de românii emigraţi în America din această parohie. Tot din contribuţia credincioşilor s-au cumpărat două clopote, unul de 80kg, altul de 32 kg. Iniţial, biserica în interior a fost doar zugrăvită, nefiind pictată. Exista doar o singură scenă pictată, pe peretele din nord, reprezentând pe „Iisus Hristos - Păstorul Cel Bun”. Scena a fost realizată de pictorul Tarcifalvi din oraşul Dumbrăveni în anul 1953 în timpul Preotului Tit Liviu Moldovan . Pereţii erau împodobiţi cu icoane. În perioada 1988-1989 biserica a fost pictată în frescă de pictorul Cristian Vancea şi soţia Mihaela din Blaj.
La proscomidiar există un pomelnic cu numele preoţilor parohi care au slujit în acest sfânt locaş.

Şirul preoţilor parohi
Preoţii parohi care au slujit în acest locaş: Preotul Ioan Isip (1882-1925), Preotul Traian Pop (1925-1937), Preotul Ioan Penta (1937-1940), Preotul Ioan Penta (1937-1940), Preotul Ioan Savu (1957-1960), Preotul Andrei Dodi (1960-1961), Preotul Orest Ivanovici (1962-1980), Preotul Emanoil Coldea (1980-2012), Preotul Ion Adrian Staicu Mitea, din 2012 până în prezent.
Dintre cântăreţii de seamă ai parohiei amintim pe: Ioan Rusu, Ioan Muntean, Ioan Iordan şi Ioan Dan. Dintre epitropii parohiei amintim: Ioan Popa, Gherasim Oancea, Dumitru Lepinzan, Toader Muntean şi Ioan Muntean.Cimitirul

Cimitirul parohial are o suprafaţă de cinci mii metri pătraţi, primiţi prin donaţie, este împrejmuit şi bine îngrijit.

Profilul actual al parohiei

Parohia Sântioana este alcătuită din 508 suflete.Datele de contact ale parohiei

Adresa: Str. Principală nr. 87, Sat Sântioana, Comuna Viişoara, Judeţul Mureş. Telefon: 0265713816

Surse bibliografice
  • - Istoricul parohiei, întocmit de Părintele Ioan Dragolea.
  • - Topografia “Lumina” Miron Rosu, Judeţul Târnava Mică, schiţă monografică publicată de prefectura judeţului Târnava Mică sub îngrijirea Prof.Dr. Coriolan Suciu, Blaj 1943.


Galerie foto

Preot Ion Mitea Staicu Preot Ion Mitea Staicu

Data naşterii: 21.09.1981
Localitatea: Sinaia
Judeţul: Prahova
Stare civilă: căsătorit
Copii: -
Studii:
- Seminar Teologic Târgovişte
- Facultatea de Teologie Sibiu
Hirotonit preot: 07.09.2012
Telefon: 0265713816

© Copyright Protopopiatul Ortodox Sighişoara