Parohia Sighişoara 4 Parohia Sighişoara 4

PAROHIA ORTODOXĂ SIGHIŞOARA IV

Istoricul comunităţii parohiale

Numele parohiei: Parohia Ortodoxă Română Sighişoara IV, Protopopiatul Sighişoara. Numele localităţii, Sighişoara, a pătruns în vocabularul toponimic al limbii române pe filieră maghiară, fiind o adaptare a numelui „Segesvár”, „cetatea Segheş”.Istoricul bisericii parohiale

Istoria zidirii capelei „Adormirea Maicii Domnului”

Capela mortuară cu hramul „Adormirea Maicii Domnului” a fost construită între anii 1993-1996. Punerea pietrei de temelie şi binecuvântarea locaşului de închinare au fost oficiate de Înaltpreasfinţitul Părinte Arhiepiscop Andrei al Alba Iuliei în 15 august 1993, şi respectiv, în 8 septembrie 1996.
Capela a fost înzestrată cu iconostas, icoane, cărţi de slujbă, odăjdii şi alte obiecte de cult necesare oficierii slujbelor religioase. În anul 1998 au fost turnate la Târgu Mureş două clopote de 165 kg, respectiv 75 kg, a fost realizată încălzirea centrală şi fost construită clopotniţa.

În capelă au fost oficiate toate sfintele slujbe din 1996 până în 2012, iar după acest an în acest locaş se oficiază doar slujbele de priveghere pentru decedaţi, slujbele de înmormântare şi parastasele după rânduiala tipiconală.
Capela mortuară are lungimea de 13 m, lăţimea de 13 m şi înălţimea de 10 m. Materialele folosite la construcţie au fost: beton, cărămidă, şarpantă din lemn, învelitoare din ţiglă şi tablă vopsită.
Pictură nu există, dar capela e împodobită cu icoane. Obiecte de cult vechi, manuscrise, cărţi vechi, înscrieri sau inscripţii nu sunt.

Preoţi parohi slujitori: Preotul Dănilă Opriş (1996-2012), Preotul Onoriu Dafin (1998-2012); cântăreţi bisericeşti: Constantin Medrea, Ioan Albu; epitropi: Ioan Homorozan, Aurel Moldovan.


Istoria zidirii bisericii „Naşterea Maicii Domnului”

În 17 septembrie 2000, prin binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Părinte Arhiepiscop Andrei, a fost pusă piatra de temelie pentru biserica cu hramul „Naşterea Maicii Domnului”. Lucrările de construcţie a noii biserici s-au desfăşurat între anii 2000-2012. În anul 2007 au fost realizate instalaţia electrică, instalaţia de sonorizare şi de alarmare. În anul 2009 a fost realizată încălzirea centrală prin pardoseală. În anii 2010-2011 a fost realizat iconostasul sculptat în lemn de stejar şi mobilierul bisericesc. Din anul 2012, din Duminica Floriilor, cu binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Părinte Arhiepiscop Irineu, serviciile religioase se oficiază în biserica „Naşterea Maicii Domnului”.

Biserica este o construcţie în formă de cruce, având lungimea de 27 m, lăţimea de 17 m la abside şi o înălţime totală de 20 m. A fost construită din beton, cărămidă, şarpantă lemn şi învelitoare din tablă de cupru.
Pictură încă nu există, devizul de pictură întocmit de pictoriţa Elena Vasilescu la 17.11.2014 a fost aprobat de Comisia de Pictură Bisericească. Obiecte de cult vechi, manuscrise, cărţi vechi, înscrieri sau inscripţii nu sunt.

Preoţi slujitori în biserică: Preotul Dănilă Opriş (începând din 2012), Preotul Onoriu Dafin (2012-2013); cântăreţi bisericeşti: Teodor Adrian Opriş, Viorel Curuţi, Lazăr Henţ; epitropi: Ioan Solomon, Nicolae Rohan.Cimitirul

Cimitirul confesional în suprafaţă de 2100 m2 a fost aprobat prin Hotărârea nr. 15/25.02.1993 a municipiului Sighişoara.

Activităţi culturale şi filantropice în trecut

Activitatea culturală se desfăşoară mai ales prin activitatea corului Theotokos al bisericii „Naşterea Maicii Domnului”. Corul a fost iniţiat în anul 1995 de către Preotul paroh Dănilă Opriş care îndeplinea şi misiunea de profesor de religie la Şcoala generală nr. 6, actualul Gimnaziu de Stat „Nicolae Iorga”.

Corul era alcătuit din elevi ai ciclului gimnazial. Răspunsurile la Sfânta Liturghie au fost date din anul 1996 de acest cor cu cântări la unison. Corul a fost dirijat de tânărul teolog Teodor Adrian Opriş, care a absolvit Facultatea de Teologie în anul 2000. Pe parcurs, corul a fost perfecţionat în cântările Sfintei Liturghii şi alte cântări ale Bisericii strămoşeşti ca un cor mixt pe patru voci. Corul este foarte apreciat în biserica parohială, fiind unul dintre corurile de prestigiu ale Sighişoarei.

În ceea ce priveşte activitatea filantropică, parohia Sighişoara IV susţine prin colectă, după posibilităţi, în fiecare an, Centrul creştin-medical din Sighişoara şi Casa de copii de la Criş. De asemenea organizează efectuarea de colecte pentru Fondul Central Misionar, pentru sinistraţi, bolnavi şi oameni nevoiaşi.Profilul actual al parohiei

Numărul de credincioşi al parohiei este de aprox. 3660 suflete (aprox. 1020 familii). Activităţi pastoral-misionare: vizite pastorale la credincioşi, vizite la bolnavi şi săraci.Datele de contact ale parohiei

Parohia ortodoxă română Sighişoara IV, Sighişoara, str. Mihai Viteazul 77/16
Hramul capelei: „Adormirea Maicii Domnului”
Hramul bisericii: „Naşterea Maicii Domnului”
Telefonul oficiului parohial: 0786052332

Surse bibliografice
  • - Boiu, Zaharie, Cronica Bisericii din Sighişoara.
  • - Boian, Ioan, Istoricul Protopopiatului Ortodox Român Sighişoara.


Galerie foto

Preot Opriş Dănilă - Iconom Stavrofor Preot Opriş Dănilă

Data naşterii: 17.02.1953
Localitatea: Albeşti
Judeţul: Mureş
Stare civilă: căsătorit
Copii: 2
Studii: Facultatea de Teologie Sibiu (1977)
Hirotonit preot: 03.10.1976
Rang bisericesc: Iconom Stavrofor
Telefon: 0786052332

© Copyright Protopopiatul Ortodox Sighişoara