Parohia Şoimuş Parohia Şoimuş

PAROHIA ORTODOXĂ ŞOIMUŞ

Istoricul comunităţii parohiale

Parohia Ortodoxă Şoimuş, aparţine Protopopiatului Sighişoara, judeţul Mureş, Arhiepiscopia Alba Iulia. Biserica parohiei poartă hramul „Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavril”.
Numele localităţii Şoimuş apare pentru prima dată, sub denumirea „possessio sen villa Solmus” (aşezare sau sat) menţionată în „Dicţionarul istoric al localităţilor din Transilvania” opera reputatului profesor şi istoric Coriolan Suciu. De-a lungul timpului a primit şi alte forme de identificare, în esenţă exprimând denumirea aceleaşi localităţi: Solmos (1450), Soijmos (1733), Olah-Sollymos (1762), Salmen, Şoimuş (1854).

Satul Şoimuş aparţine comunei Coroisânmartin, alături de satele Odrihei, Coroi şi Coroisânmartin(centru de comună). Este atestat documentar din anul 1405.
Geografic are o înfăţişare rotunjită datorită configuraţiei terenului, care a adunat viaţă într-o vatră comună originară, iar etnic este locuit numai de români.

Localitatea este amplasată pe malul stâng al râului Târnava Mică. Se învecinează la SV cu satul Laslăul Mic, la NV cu satul Coroisânmartin şi la S cu satul Seleuş. În perimetrul localităţii trece calea ferată Târnăveni-Praid. Satul este situat la o distanţă de aproximativ 2,5 km faţă de drumul judeţean Târnăveni-Bălăuşeri. Prin localitate trece pârâul ce poartă denumirea de „Valea Domald”.
În localitatea Şoimuş şi-au desfăşurat viaţa şi activitatea o serie de cărturari printre care amintim pe Matei Voileanu, unul din numeroşii intelectuali ardeleni. Un alt cărturar a fost învăţătorul Teodor Libeg care între anii 1908-1919 a funcţionat la şcoala din Filea-Deda.Istoricul bisericii parohiale

Trecutul parohiei ortodoxe din satul Şoimuş este vechi, deşi documente scrise nu sunt, pentru că, după o tradiţie orală, în anul 1848, întreaga arhivă a fost arsă . O statistică a Preotului Matei Voileanu, fost consilier al Arhiepiscopiei Sibiului, ne spune că pe la anul 1700, în parohia Şoimuş, erau peste o sută de familii, ceea ce înseamnă că existenţa parohiei este mult mai veche, având biserică şi preoţi. Iniţial, parohia Şoimuş, a avut o biserică din lemn, la fel ca cele din toate satele transilvane. Mai târziu a fost zidită o biserică din piatră şi cărămidă în anul 1805.

A fost construită în formă de navă cu o turlă la apus, având rol de clopotniţă. La început mai mică şi fără boltă (cu tavan), biserica a fost modificată în 1936 în timpul păstoririi Preotului Ioan Pădureanu. Tot atunci s-a refăcut toată lemnăria acoperişului şi s-a montat podeaua care dăinuie până astăzi, mărturie a priceperii şi grijii pentru detaliu a meşterilor de altădată.
În anul 1958 biserica a fost pictată, apoi în 1993 a fost repictată în tehnica tempera, iar în 2012-2013 a primit o nouă înfăţişare, fiind pictată în tehnica fresco. În anul 2010 s-a schimbat acoperişul bisericii, fiind acoperită cu tablă, iar acoperişul turlei în anul 2013.
Între anii 2012-2015 s-a schimbat în întregime mobilierul bisericii şi s-au schimbat şi completat obiectele de cult. De asemenea, s-a renovat curtea bisericii şi a casei parohiale. Toate aceste lucrări de anvergură au fost efectuate în timpul păstoririi Părintelui Aurel Oltean.

La Muzeul Arhiepiscopiei sunt depuse 12 cărţi vechi de slujbă în scrierea chirilică dintre care amintim: Straşnic – sec XVIII; Chiriacodromion – Sibiu 1855; Sfânta Evanghelie – Bucureşti 1750; Cazanie – sec XVIII; Triod – sec XIX; Apostol – Blaj 1802; Octoih – Pesta 1811; Penticostar – Blaj 1768; Minei – Pesta 1804; Triod – Blaj 1800; Antologhion – sec XVIII; Evanghelie – Bucureşti 1780.

Preoţii care au slujit în biserica parohiei Şoimuş sunt: Preotul Elie Ioanovici, Preotul Ioan Pădurean (1927-1949), Preotul Teodor Petri (1949-1979), Preotul Nicolae Bogdan (1979-2001), Preotul Mircea Moldovan (2001-2006), Preotul Emanuel Albu (2006-2011),Preotul Aurel Oltean 2011 – în prezent.
Dintre cântăreţii şi epitropii de seamă amintim pe Teodor Voileanu, care în anul 1848 a fost aruncat din turnul bisericii de către revoluţionarii maghiari, Alexandru Sideriaş, Ironim Şandor, Gheorghe Lazăr, Teodor Moldovan, epitropi Teodor Sideriaş, Ironim Furnea, Ovidiu Şandor.Cimitirul

Cimitirul care deserveşte parohia se află pe deal, în jurul bisericii, şi se întinde pe deal, pe o suprafaţă de aproximativ 1 ha.

Activităţi culturale şi filantropice în trecut

În anul 2005 la împlinirea a 600 de ani de la prima atestare documentară a satului şi a 200 de ani de la zidirea bisericii s-a oficiat o slujbă arhierească şi s-a organizat întâlnirea „Fii satului”.Profilul actual al parohiei

În ultimii ani populaţia satului înregistrează o scădere vizibilă. De la 523 de locuitori în 1992, populaţia a scăzut la 485 de locuitori în 2005, iar în prezent este un număr de 325 de credincioşi.
În ce priveşte activitatea culturală, la marile sărbători bisericeşti şi naţionale se organizează cu tinerii scenete şi cântece specifice sărbătorilor respective.
În plan filantropic, se organizează colectele existente la nivel de Arhiepiscopie, precum şi alte colecte, care constau în alimente, organizate în preajma Naşterii Domnului şi Învierii Domnului, precum şi la cererea unor credincioşi cu nevoi speciale din parohie.
În plan catehetic, în fiecare sâmbătă, la biserică, se desfăşoară un program catehetic cu copiii din şcoala primară în cadrul Centrului Catehetic înfiinţat în anul 2015.Datele de contact ale parohiei

Parohia Ortodoxă Şoimuş, localitatea Şoimuş, comuna Coroisânmartin, nr. 53, Telefon: 0786052350

Surse bibliografice
  • - Broşură aniversară la împlinirea a 600 de ani de la atestarea satului şi a 200 de ani de la zidirea bisericii, Şoimuş 2005.
  • - Suciu, Coriolan, Dicţionarul istoric al localităţilor din Transilvania, Editura Academiei RSR, Bucureşti, 1967.


Galerie foto

Preot Aurel Oltean Preot Aurel Oltean

Data naşterii: 09.10.1986
Localitatea: Târgu Mureş
Judeţul: Mureş
Stare civilă: căsătorit
Copii: 2
Studii: Facultatea de Teologie Alba Iulia (2011)
Hirotonit preot: 23.10.2011
Telefon: 0786052350

© Copyright Protopopiatul Ortodox Sighişoara