Parohia Ţopa Parohia Ţopa

PAROHIA ORTODOXĂ ŢOPA

Istoricul comunităţii parohiale

Parohia Ortodoxă Ţopa face parte din protopopiatul Sighişoara, Arhiepiscopia Alba Iulia. Biserica parohială are hramul „Sfântul Ilie Iorest şi Sfântul Sava Brancovici”. Localitatea Ţopa a avut în vechime şi denumirea de Boiu Mic.

Satul Ţopa este aşezat în partea SE a depresiunii colinare a Transilvaniei; în partea central-estică a Podişului Târnavelor, pe malul drept al râului Târnava Mare (222,9 Km), învecinată cu judeţul Harghita. Se situează în partea central-estică a comunei Albeşti (5466Loc.- în 2002), la 3 km de centrul comunei, lipit de satul Boiu.
Se învecinează la N cu satul Boiu, la E cu satul Şoard, la S cu satul Vânători şi Albeşti, iar la V cu Municipiul Sighişoara.

Prima atestare documentară se face la 20 octombrie 1301, în strânsă legătură cu satul Boiu, cu care formează o vatră de locuire permanentă din epoca bronzului până astăzi. Sub aspect pastoral-liturgic, comunitatea românească din Ţopa s-a aflat sub jurisdicţia parohiei Boiu de care aparţinea ca filie. S-a găsit în această situaţie până în anul 1918 când, pentru ceva mai bine de un deceniu, a fost administrată de alte parohii din jur (Şoard şi Vânători). În perioada dintre anii 1929-1948 a avut ca preot paroh pe vrednicul slujitor Aurel Zichil, în vremea căruia a fost construită casa parohială. Satul Ţopa se află într-o zonă cu frumoase şi apreciate obiceiuri şi tradiţii, cu port, cântece şi jocuri populare deosebite, care dau un specific aparte localităţii. Conform C.F.Boiu care include şi Topa, suprafaţa este de 27,58 km2, populaţia de ortodocşi, fiind: 64 familii întregi, 49 văduvi.Istoricul bisericii parohiale

Parohia Ţopa are două biserici: una veche din anul 1884, situată în cimitirul parohial din centrul satului, cu hramul „Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavril” care se află într-o avansată stare de degradare şi care aşteaptă urgente lucrări de reparaţii.

În anul 1950 cu ocazia lucrărilor de renovare a turnului bisericii vechi cu hramul „Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil”, s-a descoperit următoarea inscripţie pe o şindrilă: „Această sfântă biserică gr.or. din Boiu Mic s-a făcut prin meşterii Ilie Barbasu din Ferihaz şi Mihai Boitoş, Pop Ilie, Pavel Boitoş din Boiu Mic supt preoţia lui Ilie Ioanovici, supt goşmănia lui Mihai Ţifre, 1884, prin Ilie Bardaşu” (Prof.Traian Sabău - Satul Meu Ţopa, Fereastră deschisă spre lume, Sinteză Monografică pag.71).

Biserica nouă, cu hramul „Sfântul Ilie Iorest şi Sfântul Sava Brancovici” a fost construită în partea de S a parohiei între anii 1977-1980 Piatra de temelie a fost pusă în ziua de 17 aprilie 1977 de către Preasfinţitul Emilian, preot paroh fiind Părintele Ionescu Dumitru, sub care se zideşte biserica în roşu. Lucrările de finisare la biserică, precum şi mobilierul au fost realizate sub păstorirea Părintelui Petru Ioan Bleahu, cu sprijinul credincioşilor parohiei.

Biserica este construită din cărămidă, pe temelie de piatră, în formă de navă, cu un turn clopotniţă şi două turnuri mai mici şi acoperită cu ţiglă solzi. Interiorul bisericii se compune din altar cu tavan uşor curbat având 3 ferestre, despărţit de iconostasul din stejar sculptat, naosul şi pronaosul nedespărţite şi cu boltă cilindrică, având balcon şi 8 ferestre, iar la intrare un pridvor. Lungimea bisericii este 15m, lăţimea de 7m, înălţimea de 16m.

Iconostasul lucrat în lemn de stejar masiv, a fost realizat de către profesorul Alexandru Huţanu din Bacău. Pictura a fost realizată de Toma Condrea din Râşnov în tehnica fresco, suprafaţa pictată fiind de 595 m2 . La 30 august 1988, a fost făcută recepţia definitivă a picturii bisericii, iar în luna septembrie, biserica a fost sfinţită de Preasfinţitul Emilian Birdaş al Alba Iuliei.

În biserică se păstrează 4 icoane vechi: - icoană pe sticlă Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel, - icoană pe sticlă Sfânta Treime, - icoană pe sticlă Deisis, - icoană pe sticlă Mântuitorul Mare Judecător.

Şirul preoţilor
După moartea Preotului Aurel Zichil care a păstorit între anii 1929-1948, parohia Ţopa a fost administrată pentru o scurtă perioadă de alţi preoţi, până în 1949 când a fost numit paroh Preotul Dumitru Ionescu, originar din satul Uda de Sus, judeţul Argeş. În anul următor, 1950 preot este parohul din Boiu, Gheorghe Dănilă. Urmează Preotul Dumitru Ionescu, în perioada 1948-1981. Apoi, Preotul Petru Ioan Bleahu în perioada 1981-1998, Preotul Petru Bleahu jr. din 1998-2001, Preotul Alin Neagu din 2001-2009, iar Părintele Olimpiu Burlea din 2009.

Cântăreţi şi epitropi de seamă
Cântăreţi au fost: Petru Marcu, Emanoil Marcu, Traian Boitoş, Vasile Pora, Dan Cismaş. Epitropi: Ioan Şuteu şi Ioan Boitoş; Goşman: Teofil Şuteu şi Dionise Balu.Cimitirul

Este situat în partea de N a satului cu o suprafaţă de 1,2 h şi are în centru biserica veche, aici este înmormântat Preotul Aurel Zichil şi toţi credincioşii parohiei, cimitirul se întreţine de parohie şi credincioşi.

Activităţi culturale şi filantropice în trecut

Parohia Ţopa organizează periodic activităţi filantropice, colecte pentru oamenii nevoiaşi, sprijinim consecvent centrele sociale ce-şi desfăşoară activitatea sub auspiciul Protopopiatului Ortodox Român din Sighişoara.
S-a amenajat biblioteca parohială şi avem în curs de amenajare un muzeu parohial în biserica veche a parohiei. Avem două organizaţii culturale în parohie: „Asociaţia Culturală Ţopa” şi Grupul Folcloric „Târnava Mare Ţopa”. Se organizează pelerinaje la diferite mănăstiri, iar în parohie: spectacole, simpozioane, lansări de carte, conferinţe, serbări, piese de teatru cu teme religioase la biserică sau căminul cultural.Profilul actual al parohiei

Parohia este alcătuită din 64 familii întregi şi 49 de văduvi, în care sunt 170 de persoane adulte şi 70 de copii şi 10 familii de etnie romă.
Pe lângă programul liturgic, se fac vizite pastorale, se organizează pelerinaje şi se fac diferite evenimente culturale, editoriale, filantropice, catehetice etc.Datele de contact ale parohiei

Parohia Ortodoxă Română Ţopa, Localitatea Ţopa, Comuna Albeşti, Str. Principală Nr. 1, Judeţul Mureş, Telefon: 0786052329

Surse bibliografice
  • - Cismaş, Dan, Monografia Protopopiatului Ortodox Sighişoara în perioada comunistă-lucrare de licenţă 2012.
  • - Sabău, Traian, Satul meu Ţopa, Fereastră deschisă spre lume, Sinteză Monografică Ed. Grafica Braşov 2008.


Galerie foto

Preot Olimpiu Nicolae Burlea Preot Olimpiu Nicolae Burlea

Data naşterii: 03.12.1979
Localitatea: Sighişoara
Judeţul: Mureş
Stare civilă: căsătorit
Copii: 2
Studii: Facultatea de Teologie Târgovişte (2006)
Hirotonit preot: 11.09.2005
Telefon: 0753056207

© Copyright Protopopiatul Ortodox Sighişoara