Parohia Viişoara I Parohia Viişoara I

PAROHIA ORTODOXĂ VIIŞOARA I

Istoricul comunităţii parohiale

Parohia Ortodoxă Română Viişoara, judeţul Mureş, face parte din Protopopiatul Ortodox Român Sighişoara, Arhiepiscopia Alba Iulia.
Până în 1968 localitatea era formată din două sate, Hundorf şi Maldorf, (Domald-rom.) iar ca urmare a noii împărţiri administrative a României, cele două, fiind despărţite de pârâul Domald, au devenit actuala comună Viişoara.

Primele atestări documentare datează de la 1367, pentru Hundorf şi 1420 pentru Maldorf. Denumirile celor două foste localităţi, dovedesc prezenţa în amândouă, a unei puternice comunităţi săseşti, din care astăzi mai este doar o persoană, mărturie acelor vremuri, fiind cele două biserici evanghelice existente şi astăzi. De-a lungul timpului, cele două comunităţi au trăit în bună înţelegere. Legenda spune că aici împărăteasa Maria Tereza îşi ţinea câinii de vânătoare. Satul a fost domeniu regal ce aparţinea de actualul Dumbrăveni, Elisabethstadt (germ.).Istoricul bisericilor parohiale

Începând cu sec. al XVIII-lea, la Viişoara a existat o bisericuţă românească-ortodoxă, construită din bârne, cu un clopot care există şi astăzi, purtând pe el inscripţia în litere cirilice: „Făcutu-sa acest clopot în zilele popii Vasilie, anul 1792”. Biserica era aşezată în afara localităţii, pe locul numit şi azi, „Grochilă”. Din anul 1815, din lipsă de preot, credincioşii ortodocşi din Maldorf - (Domald) trec la biserica ortodoxă din Hundorf, unde împreună, îşi reconstruiesc biserica, în jurul anului 1839, în parte cu materiale recuperate din vechea biserică.

Actuala biserică, cu hramul „Sfântul Nicolae” este construită între anii 1937-1938, din piatră şi cărămidă, are formă de cruce, cu trei turnuri acoperite cu tablă. Are o lungime de 12 m şi 6 m lăţime. A fost sfinţită în 1939 de Înaltpreasfinţitul Nicolae Bălan, Mitropolitul Ardealului. Este împodobită cu pictură în ulei, de pictorul Imre Toth în 1947, refăcută în 2006 de către pictorul Adrian Ignat din Sighişoara.
Dintre obiectele vechi de cult, amintim clopotul mai sus menţionat, care face parte din lista obiectelor de patrimoniu cultural-naţional.

Primul preot slujitor cunoscut în Viişoara, este cel menţionat pe clopotul bisericii: „popa Vasilie” apoi urmặtorii preoţi sunt: Preotul Gheorghe Rotar (1839-1853), Preotul Nicolae Fechetich (1853-1865), Preotul Ioan Rusu (1865- 1897), Preotul Emanoil Fleşeriu (1897-1946), cel care a făcut parte dintre delegaţii care au participat la Marea Unire de la 1918, Preotul Ilie Gligor (1946 – 1958), Preotul Emil Petri (1956-1978), Preotul Nicolae Galdea (1978-în prezent).

Dintre cântăreţii bisericii îi amintim pe: Vasile Marcoş, Aurel Lup, Vergil Suciu şi Viorel Mohai, iar dintre epitropi amintim pe: Mihăilă Morar, Ilarie Morar, Emil Curuţiu, Pavel Morar şi Dorinel Petri.

În parohia Viişoara mai este o biserică, care, iniţial a aparţinut cultului greco-catolic. A fost construită în anul 1924, şi are hramul „Sfântul Vasile cel Mare”. Este construită din piatră şi cărămidă, în formă de navă, acoperişul este din tablă. Lungimea este de 16 m, lăţimea de 8 m, iar înălţimea de 13 m. A fost pictată în anul 1946 de către pictorul Emil Dudaş din Dumbrăveni. Pictura a fost refăcută în anul 2004 de către pictorul Adrian Ignat din Sighişoara. Lucrarea a fost supravegheată de către Părintele Galdea Nicolae.

Primul preot slujitor cunoscut al acestei biserici este „popa Simion”, menţionat la începutul sec. al XIX-lea. Au urmat apoi: Preotul Mihail Lupu – până în 1835, Preotul Petru Pop (1835-1880), Preotul Nicolae Galea (1880-1932), Preotul Emil Petri (1932-1978), Preotul Nicolae Galdea (1978-în prezent).
Dintre cântăreţii de seamă ai parohiei amintim pe Teodor Petri, Ioan Ghereg, Ioan Dan, Vasile Marcoş, Aurel Lup, Vergil Suciu şi Viorel Mohai. Dintre epitropi amintim pe Axente Petri, Ioan Petri şi Dorinel Petri.Cimitirele

Cimitirele parohiale se află în jurul celor două biserici. Sunt îngrijite şi împrejmuite.

Activităţi culturale şi filantropice în trecut

În localitate a funcţionat o şcoală confesională, dascăli fiind preoţii şi cântăreţii bisericii. Dintre învăţători amintim pe: Alexe Pop, din Geacăş, Ioan Dragolea, din Dumbrăveni şi Teodor Petri,- localnic. Bunii credincioşi ai bisericii noastre au ridicat, alături de biserica cu hramul „Sfântul Vasile”, un monument al eroilor căzuţi în cel de-al doilea război mondial.Profilul actual al parohiei

Parohia ortodoxă Viişoara este alcătuită din 136 de familii, cu 565 de suflete. Slujbele din duminici şi sărbători se oficiază în cele două biserici, alternativ.
Din perioada interbelică s-a păstrat rânduiala, ca în ziua de 14 Septembrie, ziua Înălţării Sfintei Cruci, preotul împreună cu credincioşii să iasă la locul numit „La hulă”, la graniţa dintre Judeţele Mureş şi Sibiu, pe DJ 142 C, unde este o troiţă. Acolo, în mijlocul naturii se oficiazặ sfinţirea apei urmată de o rugăciune de pomenire a înaintaşilor noştri adormiţi întru Domnul.Datele de contact ale parohiei

Parohia Ortodoxă Română Viişoara, Localitatea Viişoara, jud.Mureş, Nr. 144, Telefon fix: 0265712280, Mobil : 0763815112.

Surse bibliografice
  • - Date statistice de la ultimul recensământ.
  • - Istoricul localităţii.
  • - Wikipedia.


Galerie foto

Preot Nicolae Galdea Preot Nicolae Galdea

Data naşterii: 22.10.1953
Localitatea: Stremt
Judeţul: Alba
Stare civilă: căsătorit
Copii: 2
Studii: Facultatea de Teologie Sibiu (1980)
Hirotonit preot: 14.10.1977
Telefon: 0763815112

© Copyright Protopopiatul Ortodox Sighişoara