Parohia Vânători Parohia Vânători

PAROHIA ORTODOXĂ VÂNĂTORI

Istoricul comunităţii parohiale

Parohia Ortodoxă Română Vânători se află în jurisdicţia Protopopiatului Ortodox Sighişoara, judeţul Mureş, Arhiepiscopia Alba Iuliei.

Numele localităţii este de dată recentă, el amintindu-ne de evenimentele din anul 1918 când pe aici a trecut Regimentul I Vânători de munte. Cu această ocazie a fost pecetluită unirea Transilvaniei cu România, iar populaţia locală a fost impresionată de acest act istoric. Denumirea anterioară a fost „Hasfalău”, provenind de la maghiarul „Hajasfalva” (trad. „satul ereţilor”).
La începuturile lui, satul Vânători, a purtat numele de „Homuspotoc” („Pârâul de cenuşă”) , fiind menţionat într-un document din 1231. Din 1270 apare numele de „Héjjasfalva” într-un document al regelui Ştefan al V-lea al Ungariei. Saşii au numit localitatea Vînători „Teufelsdorf” („Satul diavolului”).

Localitatea este aşezată în bazinul mijlociu al Târnavei Mari, la altitudinea de 600 m. Este poziţionată pe drumul E 60 (Braşov - Rupea - Sighişoara - Târgul-Mureş), la 10 km înainte de Sighişoara. Pe acest tronson de drum aşezarea este cuprinsă între localităţile Saschiz şi Albeşti.
Prima menţiune documentară a satului Vânători este în anul 1231, când este pomenit numele „Homuspotoc”. A doua menţiune documentară este într-un document din 1270 al regelui ungar Ştefan al V-lea, care a dăruit mai multe moşii unor localnici numiţi „Laurenţiu, fiul lui Hylyee şi lui Leustachiu, fiul lui Laurenţiu”.

Următoarea consemnare documentară este în anul 1329, când , din punct de vedere administrativ, aparţinea de Comitatul Alba. Tot în acest an, aşezarea apare într-o scrisoare a regelui Ungariei, Carol Rober de Anjou sub numele de „Heesfalva”. În această misivă se dădea un răspuns obştii saşilor.
Într-o conscripţie din 1720-1721 s-a consemnat următoarea situaţie pentru satul Vânători: nobili – 1, iobagi – 16, jeleri - 5, alţii – 3, total = 25. După caracterul etnic erau: maghiari – 8, saşi – 0, români – 17.

În anii 1760-1762 a avut loc recensământul realizat de Iosif al II-lea, împăratul austro-ungar. În acesta exista următoarea situaţie: case – 99, familii – 126, populaţie – 622, absenţi – 13, străini – 7, populaţie reală – 616, număr bărbaţi – 319, femei – 303, preoţi – 2, nobili – 9, funcţionari – 0. Dintre bărbaţi erau: ţărani – 29, moştenitori de orăşeni şi de ţărani – 24, jeleri – 118, alţii – 17, militari – 0, meşteşugari – 0. Au fost înscrişi copii : între 1-12 ani – 90, între 13-17 ani – 30. În această conscripţie au fost trecute 64 de familii de ortodocşi (aproximativ 360 de persoane). Numărul credincioşilor ortodocşi cunoaşte o creştere continuă, ajungând ca în anul 1848 să fie de 612 persoane.
La Răscoala lui Horia, Cloşca şi Crişan, din 1784, din Vânători au plecat la Alba Iulia un număr de 81 de persoane, în frunte cu preotul lor ortodox Simion Şoneriu.Istoricul bisericii parohiale

În anul 1733 este consemnată biserica veche, care era construită din lemn. Era amplasată puţin înspre nord, faţă de cea actuală. Starea ei s-a degradat foarte mult astfel încât credincioşii au fost nevoiţi să ridice o altă biserică. Începerea zidirii lăcaşului celui nou a demarat în anul 1899. Meşterii care s-au ocupat de lucrări au fost Kádár István şi Kölös Antal. Sfinţirea bisericii celei noi a avut loc în 6 august 1904 în prezenţa Preotului Matei Voileanu, reprezentantul Consistoriului Arhidiecezan de la Sibiu.

Biserica este construită în stil romanic, în formă de navă şi are opt geamuri. Construcţia a fost realizată din piatră şi este acoperită cu ţiglă. Lungimea este de 18 m, iar lăţimea de 10 m. Edificiul este întregit de un turn clopotniţă înalt de 25 de m, care este acoperit cu tablă. În interior se află 3 clopote, iar interiorul lăcaşului de cult a fost pictat în anul 1962 de către Constantin Călinescu, în tehnica frescă, în stil neo-bizantin. Iconostasul este din zid, decorat cu icoane prăznicare şi a Sfinţilor Apostoli.

S-au păstrat până în zilele noastre 3 icoane pe lemn datând din sec. al XVIII-lea. Aceste lucrări au fost executate în stilul neobizantin şi au următoarele teme: Maica Domnului cu Pruncul, Sfântul Ierarh Nicolae, Sfântul Arhanghel Mihail. Nu se cunoaşte autorul lor, nici anul în care au fost pictate. Aceste icoane au fost folosite în cultul liturgic în vechea biserică.
În biblioteca parohială s-au păstrat următoarele cărţi vechi: Apostol (1794), Antologhion (1797), Triod (1769), Penticostarion (1743), Cazanie (1796), Chiriacodrinion (1855), Sf. Evanghelie (1859).

Şirul preoţilor parohi
Numele primilor preoţi ortodocşi din Vânători nu s-a păstrat. Prima menţiune documentară despre un preot este din anul 1733. Şirul preoţilor parohi este următorul: Matei N. (1733), Dumitru Şoneriu (1793-1812), Simion Şoneriu (1812-1848), Ioan Gheaja (1850-1872), Cristofor Mărginean (1873), Nicolaie Doctor (1873-1927), Romul Doctor (1928-1952), Teofil Doctor (1952-1961), Ioan Sofonea (1961-1994), Simion Cristurean (1995-2002), Mircea Ceuşan (2002-2008), Ioan Nistor (2008-2014), Vasile Silviu Muntean (2014-prezent).Cimitirele

Cel mai vechi cimitir se află la locul numit „Costiş” (2 ha). În anii 1930, 1933, credincioşii au cumpărat două terenuri în jurul lăcaşului de cult (6,4 ha), care au devenit al doilea cimitir al bisericii din Vânători.

Activităţi culturale şi filantropice în trecut

După Revoluţia din 1848 din Transilvania, problema educaţiei a căpătat un interes mai pregnant în preocupările autorităţilor de stat. În 1868 este dată o lege prin care este introdus învăţământul de stat în Transilvania. Situaţia învăţământului românesc este grea, pentru că baza materială este slabă iar învăţătorii nu erau suficient de pregătiţi.

La Vânători a funcţionat o şcoală confesională în clădirea actualei case parohiale. Din documentele bisericii aflăm că învăţătorul Petru Dop participă la un stagiu de perfecţionare la Mediaş, în anul 1886. El avea un salar de 120 florini, care era plătit de comunitatea parohială. În jurul anului 1886 a fost ridicată o nouă clădire pentru şcoală. Aceasta cuprindea o clasă pentru desfăşurarea orelor şi două încăperi pentru locuinţa învăţătorului.
În anul 1911, frecventau şcoala un număr de 46 de copii. În anul 1914 au fost consemnaţi 60 de elevi.Profilul actual al parohiei

Numărul credincioşilor: 1600.
Amintim faptul că avem o colaborare foarte bună cu Şcoala şi Grădiniţa, existând numeroase activităţi pe care le-am desfăşurat împreună.

Avem o serie de activităţi filantropice care constau în împărţirea de alimente şi haine, 1 / lună, în cadrul proiectului „Să ajutăm pe cei săraci”. Colaboratori: Centrul medical social de zi Filantropia din Sighişoara, Căminul de bătrâni din Sighişoara, Diakonia Făgăraş, Street Home Street, Parohiile Şoard, Feleag, Mihai Viteazul, Archita. În cadrul acestui proiect am mai oferit punctual, anumitor , care ne-au solicitat ajutorul, medicamente, scaune cu rotile, cârje şi alte instrumente medicale.
Programul catehetic „Cuvântul hristic” are în vedere răspândirea învăţăturilor religios – morale în rândul credincioşilor. În cadrul acestui program catehetic acordăm o atenţie deosebită copiilor şi rromilor.Datele de contact ale parohiei

Parohia ortodoxă Vânatori, Localitatea Vânători, strada Principală, nr. 71, judeţul Mureş, Telefoane. 0265/761150, 0786052316.

Surse bibliografice
  • - Documente privind Istoria României, C, Transilvania, veacurile XI, XII, XIII, vol. I-II, Bucureşti, 1951-1955.
  • - Protopopiatul Ortodox Sighişoara, jud. Mureş, Parohia Vânători, comuna Vânători, Listele de Inventar I-VII, 1972.
  • - Szabó, M. Attilla, Erdély, Bánság és Partium történeti és közigazgatási helységnévtára, Pro-Print Könyvkiadö, Csikszereda, vol. II, 2003.
  • - Teşculă, Ioan-Cornel, Pagini de istorie de pe Tîrnava Mare Comuna Vînători până în anul 1918 (Vînători, Archita, Feleag, Mureni, Şoard), Edit. Nico, Tîrgu-Mureş, 2012.


Galerie foto

Preot Vasile Muntean Preot Vasile Muntean

Data naşterii: 28.11.1973
Localitatea: Sighişoara
Judeţul: Mureş
Stare civilă: căsătorit
Copii: 2
Studii:
- Facultatea de Teologie Sibiu (2000)
- Doctorat în istorie (2011)
Hirotonit preot: 11.08.2006
Telefon: 0786052316

© Copyright Protopopiatul Ortodox Sighişoara